Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Asbus in graf

27 maart 2008

Vraag nummer: 5319 (oude nummer: 10521)

Geachte heer vd Putten, een familielid ligt op een begraafplaats begraven die eigendom is van de parochie. Dit familielid is in 1948 overleden en begraven in een enkel graf. Op deze begraafplaats worden enkel nog bijzettingen en begravingen gedaan bij graven die daarvoor gereserveerd zijn of waar bepaalde rechten op rusten. Voor de rechten van het graf van het familielid is nooit een schrijven of factuur van verlengen ontvangen of aangeboden ( van ruimen van het graf is ook nog geen sprake). De begraafplaats is ook niet officieel gesloten verklaard. Mijn vraag is of er mogelijkheden zijn om tzt een asbus in het graf van het familielid bij te plaatsen. Volgens de beheerder kan en mag dit niet. Mijn visie hierin is dat er nog zolang er begraven wordt op deze begraafplaats men dit soort verzoeken ook niet zomaar kan weigeren. Ik ben erg benieuw naar uw mening en zie gaarne uw antwoord tegemoet.

Vriendelijke groeten R.

Antwoord:

Geachte heer,

Wettelijk is het geen enkel probleem om op een dergelijke begraafplaats, waar geen nieuwe graven meer worden uitgegeven, een asbus in een graf bij te plaatsen.
Je mag zelfs op een gesloten begraafplaats altijd nog een asbus bijplaatsen. Sluiting houdt immers alleen in dat er geen kisten mogen worden bijgezet. Maar wel dus asbussen. Dat is bij de behandeling van de Wet op de lijkbezorging in de Tweede Kamer ook uitdrukkelijk aangegeven.

U schrijft dat het om een enkel graf gaat. Ook dan levert de bijplaatsing van een asbus geen probleem op. Feitelijk niet en juridisch/wettelijk niet. Immers een asbus hoeft niet op een bepaalde diepte te worden begraven zoals een kist. Een asbus kan tamelijk ondiep worden begraven.

Echter, een begraafplaatshouder kan zelf bepalen of men begraving van een asbus toestaat of niet. Maar dat moet dan wel in een reglement geregeld zijn. Men kan bijvoorbeeld het beleid voeren om in 1 graf maar 1 overledene bij te zetten, ongeacht of het in een kist of in de vorm van as in een asbus is. Maar dat moet dan wel duidelijk zo in het beheersreglement staan.

Als het beheersreglement niet duidelijk is, of als er geen reglement is (wat bij dit soort wat in onbruik rakende begraafplaatsen soms ook het geval is. Wat onverstandig is, maar dat terzijde) dan ligt het voordeel van de twijfel bij de rechthebbende. Als men er in het algemeen wel asbussen kan bijzetten, maar niet expliciet geregeld is dat het niet mag in een enkel graf, dan mag het óók in een enkel graf.
Feitelijk is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Het neemt geen extra ruimte op de begraafplaats in. En het levert de begraafplaats wel wat extra inkomsten op.

Ik hoop dat u er samen uit komt.
En anders is nog te overwegen om de kwestie voor te leggen aan de Ombudsman uitvaartwezen, in het geval dat de begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Cremeren > Bijzetten asbus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder