Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Andere familieleden betalen grafrechten. En dan?


25 februari 2015

Vraag nummer: 41588

Recent kwam ik bij het graf van een familielid, waar een bordje met aankondiging tot ruiming geplaatst stond. Het blijkt dat de beheerder aan zijn verplichtingen heeft voldaan, om de rechthebbende tijdig in de gelegenheid te stellen om de grafrust met 10 jaar te verlengen. Hierop heeft de rechthebbende niet gereageerd, noch heeft deze de overige familie hierover geïnformeerd. Als overige familie hebben wij nu alsnog de betaling voor verlenging van de grafrust betaald, zodat het graf niet geruimd hoeft te worden.

Mijn vraag is nu of de rechthebbende nu alsnog opdracht kan geven om het graf binnen de komende tien jaar te ruimen? En daarnaast, hoe kan een rechthebbende bij leven afstand doen van een graf, als blijkt dat de rechthebbende zelf de betalingen voor de verlenging niet wil verrichten, maar bijvoorbeeld ikzelf dit wel wil blijven betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me om het te moeten zeggen, maar zowel u als de begraafplaatshouder hebben dit niet logisch en verstandig aangepakt.
Want u hebt nu de kosten betaald, terwijl de rechthebbende rechthebbende bleef, misschien nog wel zonder dat de rechthebbende dit weet.

Wat de juiste weg zou zijn geweest is dat de begraafplaatshouder constateert dat de rechthebbende de grafrechten niet verlengt en dat de grafrechten vervallen per de datum dat verlengd en betaald zou moeten zijn. Op dat moment is het graf 'vrij' en kan het graf door de begraafplaatshouder aan u worden uitgegeven, waarbij u rechthebbende bent en dan natuurlijk zeggenschap over het graf hebt.

Als de oude rechthebbende rechthebbende blijft, loopt u inderdaad het risico dat hij of zij dingen gaat doen die u niet zou willen. Zoals het verwijderen of veranderen van een steen, zoals het schudden van het graf, of zoals het misschien nog bijbegraven van een andere persoon. En ja, misschien ook het ruimen van het graf, als het beheersreglement of de beheersverordening van de begraafplaats dat mogelijk maakt (dat is overigens zelden het geval).

Als de grafrechten recent verlopen zijn is de begraafplaatshouder misschien nog wel bereid om te constateren dat de rechten verlopen zijn en het graf formeel opnieuw aan u uit te geven. Dat kan niet meer, als de oude rechthebbende inmiddels een schriftelijke bevestiging van de verlenging heeft gehad.

U kunt natuurlijk de rechthebbende ook zelf vragen of hij het graf op uw naam of de naam van een ander familielid wil laten overschrijven.

Als het overschrijven van het graf nu niet meer geregeld kan worden, kan het wel weer als de huidige termijn over 9 (?) jaar afloopt. Dan kan de begraafplaatshouder constateren dat de rechthebbende de grafrechten niet verlengt en dat de grafrechten vervallen per de datum dat dan weer verlengd en betaald zou moeten zijn. Op dat moment is het graf 'vrij' en kan het graf aan u worden uitgegeven, waarbij u rechthebbende bent en dan natuurlijk zeggenschap over het graf hebt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE