Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Allerlei kosten begraven en onderhoud graven terecht?


8 april 2008

Vraag nummer: 5341  (oude nummer: 10591)

Wij hebben totaal geen ervaring met het sterven en begraven van personen.
Recent hebben wij echter een familielid moeten laten begraven en omdat dit de eerste keer is dat wij iets moesten regelen stonden wij voor grote verrassingen. Aangezien wij niet weten wat wettelijk geregeld is en wat niet hebben wij een paar vragen aan u of onze gemeente alles wettelijk goed geregeld heeft. Het betreft de volgende zaken:
- het begraven op zich kost E1.000,00. Is dit een normaal bedrag?
- Mijn schoonmoeder heeft 10 jaar geleden geregeld dat mijn schoonvader begraven werd in een algemeen graf. Zij heeft toen voor 10 jaar geregeld dat het graf werd schoongehouden. Dit kost E100 per jaar. (Wij vonden echter dat het graf er geregeld niet schoongemaakt uitzag). Is dit bedrag normaal?
- Nu mijn schoonmoeder is overleden vinden wij de E100 te veel voor een graf wat er regelmatig heel slordig en onverzorgd uitziet. Echter als wij dit niet voortzetten, wordt de steen verwijderd! Is dit gebruikelijk?
- De kosten voor onderhoud van het graf zijn eigenlijk bedoeld voor onderhoud van het hele kerkhof volgens onze gemeente. Is dit gebruikelijk?

Ik hoop dat u de tijd en moeite wilt nemen om onze vragen te beantwoorden.
Bij voorbaat dank .
Mevr. L. Kxxxx-Sxxxx
Hardinxveld-Giessendam

Antwoord:

Geachte mevrouw,


Een bedrag van euro 1.000,- voor het begraven is inderdaad een normaal bedrag. De ene gemeente is iets goedkoper met het graf maar wat duurder met begraven; bij de andere gemeente is het omgekeerd. Maar dit is een gemiddeld bedrag.
U moet zich realiseren dat het delven van een graf iets anders is dan het 'zomaar' graven van 'een kuil in de grond'. Een graf heeft vaak een maat van meer dan 2 meter lang en 110 cm breed. Als men onder in het graf begraaft is het graf 3 meter diep. Dat zijn dus aardig wat kubieke meters. Het graf moet van binnen helemaal gestut worden met een speciale bekisting en men gebruikt gewoonlijk speciale graafmachines. Dat vergt een flinke investering aan materiaal en kost ook nogal wat manuren. Ook om het graf weer te dichten. De tijd dat een of andere vroeg gepensioneerde werkman voor 2 pakje sigaretten met de hand een graf delfde, ligt al lang achter soms.

U schrijft dat uw schoonmoeder jaarlijks 100,- euro betaalde voor het schoonmaken van het graf, maar dat dit graf er onverzorgd uit ziet. De gemeente stelt dat de kosten van het graf eigenlijk bedoeld zijn voor het onderhoud van het hele kerkhof en niet van individuele graven.
Ik meen dat de gemeente het in dit geval onjuist ziet. Inderdaad is het gebruikelijk dat gemeentelijke - en trouwens ook kerkelijke - begraafplaatsen een bijdrage in de onderhoudslasten van de begraafplaats heffen.
Maar in Hardinxveld-Giessendam is dat niet zo. In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2008 van deze gemeente staat: "De verschuldigde rechten bedragen: Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de onder K. vermelde gedenktekenen en/of graftuin per eigen graf of algemeen graf per jaar € 99,10
Het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen."
De gemeente stelt dus wel degelijk om gedenktekenen en graftuintjes te zullen onderhouden. Dat moet ze dat ook doen (of anders de verordening veranderen). U kunt een klachtbrief aan B&W schrijven, en als dat niet helpt, aan de gemeenteraad. De gemeente moet de eigen verordening uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE