Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand van grafrecht (kan dat wel zonder eigendomsbewijs?)


10 februari 2007

Vraag nummer: 4624  (oude nummer: 8839)

Ik overweeg afstand te doen van het graf van mijn ouders, overleden in 1968 en 1988. Ik ben enig erfgenaam, heb altijd administratief alles afgewikkeld en betaal ook jaarlijks de grafrechten aan de gemeente Leiderdorp.
De gemeente stelt dat ik afstand kan doen van het "recht", m.i. een zakelijk recht. Echter de gemeente heeft het originele eigendomsbewijs zoek gemaakt en volgens mij kan ik geen afstand doen van iets waarvan ik niet kan bewijzen dat ik eigenaar ben, geen geldige titel. Ik heb alleen een kopie gekregen van de gemeente uit het register van de algemene begraafplaats. Dit acht de gemeente voldoende om afstand te kunnen doen. Ik trek dat in twijfel. Wie heeft gelijk?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt me een beetje een academisch probleem. Als beide partijen het er over eens zijn dat er een recht is en beide partijen hetzelfde willen (afstand doen en dat er afstand gedaan wordt), dan zie ik feitelijk geen probleem. Ik ben het dus met de gemeente eens.

Nog een paar losse opmerkingen:
- Het grafrecht hoefte tot 1991 ook niet schriftelijk gevestigd te worden. Van oude grafrechten bestaan soms geen schriftelijke bewijzen.
- Het lijkt me vreemd dat de gemeente een 'eigendomsbewijs'
zoek zou kunnen maken, omdat het mij logisch zou lijken dat u daar over beschikt.
- Als u jaarlijks grafrechten betaalt, dan houdt het recht gewoon op op het moment dat u - tijdig - mededeelt het recht niet meer te willen verlengen en betalen. Er hoeft dan geen afstand te worden gedaan. Afstand kan men doen van een graf waarvan de rechten nog lange tijd zouden doorlopen, bijvoorbeeld bij een 'eeuwigdurend' graf.
- Het begraafplaatsregister van de gemeente is een valide bron om grafrechten aan te tonen (tenzij bewezen kan worden dat het een fout bevat, natuurlijk).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE