Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand grafrecht (wel of niet ruimen grafmonument?)


31 januari 2018

Vraag nummer: 53595

Geachte heer Van Putten,

Graag wil ik uw kundig advies inzake een klacht.
Een rechthebbende heeft afstand gedaan van grafrecht. In de verklaring staat dat het recht en plicht tot onderhoud vervalt, de gemeente de bevoegdheid krijgt de aanwezig grafbedekking te verwijderen en te zijner tijd over te gaan tot ruimen van dit graf (tenminste 15 jaar na de laatste begraving, algemeen graf) 10 jaar particulier graf.
De afstand is gedaan in 2014, in 2017 heeft de gemeente de grafbedekking verwijderd. De ruimingstermijnen heeft te maken met de wettelijke grafrust en zal niet eerder geruimd worden nadat deze is verstreken.
De rechthebbende is nu van mening dat het graf met rust moest worden gelaten en vind dat ook het grafmonument onrechtmatig is verwijderd. Rechthebbende al meegedeeld dat ondergronds niet geruimd mag worden maar bovengronds wel. Rechthebbende is een andere mening toegedaan. Kunt u mij adviseren hoe te handelen.
Bij voorbaat dank voor de door uw genomen moeite.

Met vriendelijke groet,
Janny Bransen - Ligtenberg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De (voormalige!) rechthebbende klaagt ten onrechte. U geeft correct aan wat de gevolgen van het afstand doen waren.

Als het graf en het grafmonument niet geruimd zouden mogen worden, zou de voormalige rechthebbende alle lusten hebben (het graf blijft in volle glorie bestaan), terwijl daar geen lasten zoals kosten, risico en verantwoordelijkheid tegenover zouden staan. Dat zou iedereen wel willen. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

U kunt de klacht uiteraard afwijzen. Als de voormalige rechthebbende het daar niet mee eens is, kan hij of zij naar de rechter stappen. Maar daar heeft betrokkene geen schijn van kans.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE