Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand graf, publicatie en ruimen grafsteen?


18 april 2014

Vraag nummer: 38111

Geachte heer van der Putten,

In onze gemeente is een verklaring ontvangen van een rechthebbende waarin deze afstand doet van zijn grafrechten.
In dit concrete geval is deze persoon rechthebbende bij een graf waarvan de rechten nog betaald zijn tot 2020. Hij verklaart ermee bekend te zijn dat de betaalde grafrechten niet terugbetaald worden.

De vraag die ik me nu stel is: “Moet er een publicatie in het publicatiebord op de begraafplaats worden gehangen met het bericht van voorgenomen bovengrondse ruiming”?

Deze publicatie alsmede een bordje op het graf, met de vraag aan bezoekers om contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats, zou moeten voorzien in het bieden van de mogelijkheid aan andere belangstellenden om de rechten over te nemen.

Daartegenover staat de uitdrukkelijke wens van de “oude” rechthebbende om door middel van het doen van afstand te komen tot bovengronds ruimen van het graf. Bij eventuele overname van de rechten door een ander zou deze wens teniet gedaan worden.

Hoe hiermee om te gaan?

XX
Afd KCC

Antwoord:

Geachte heer,

Het is gewoon aardig om andere nabestaanden van dit graf er door middel van een bordje of mededeling in een kastje van in kennis te stellen dat er geruimd kan/gaat worden, maar juridisch noodzakelijk is het niet. Maar als u op de begraafplaats voldoende ruimte hebt en andere nabestaanden zouden prijs stellen op voortzetting van het graf, wat is er dan op tegen? Dan zou u andere nabestaanden die kans kunnen geven.

Ik zie die "uitdrukkelijke wens van de "oude" rechthebbende om door middel van het doen van afstand te komen tot bovengronds ruimen van het graf" niet. Ik vermoed dat er op uw formulier tot het doen van afstand van een graf standaard staat, dat het grafmonument verwijderd zal worden. Misschien staat daar ook het woord 'kan' of 'moet' bij.
U moet een formulier altijd zo inrichten qua tekst, dat de gemeente volledige vrijheid van handelen met betrekking tot de grafsteen heeft.
Iemand die afstand doen kan er dan geen rechten aan ontlenen dat de steen geruimd en vernietigd zal worden.

Als een rechthebbende op een graf wenst dat de steen op dat graf verwijderd wordt, moet hij dat zelf maar regelen en bekostigen zolang hij nog rechthebbende is. Als hij geen rechthebbende meer is, heeft hij er niets over te zeggen.

Als van de rechten op het graf afstand zijn gedaan, kan het graf geruimd worden, mits er niet korter dan 10 jaar tevoren in begraven is. Dan is het zo dat het grafmonument van rechtswege, door natrekking, eigendom van de begraafplaatseigenaar is geworden. De gemeente mag er in dit geval dus als 100% eigenaar mee doen wat ze wil.
Als zich een nieuwe belangstellende voor dit graf zou melden die de rechten wil voortzetten, zou ik - als ik de gemeente was - die nieuwe rechthebbende ook uitdrukkelijk (!) het eigendom van de grafbedekking cadeau doen en dat in een brief neerleggen. Als u dat namelijk niet doet, is en blijft de gemeente eigenaar van de grafsteen met als gevolg dat u aansprakelijk blijft voor schade door de grafsteen. Dat komt door de in 2010 gewijzigde regelgeving over grafstenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld de vraag: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE