Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afstand doen van graf of verlengen (en verwijderen grafmonument)

15 november 2007

Vraag nummer: 5061 (oude nummer: 9891)

In 2002 is de rechthebbende van een graf overleden en nabestaanden hebben de rechten niet laten overschrijven binnen het jaar na zijn overlijden.
Nadat de nabestaanden zijn aangeschreven kiezen ze er allen voor afstand te doen van de grafrechten welke in april 2009 verloopt.
Wij hebben een ontvangstbevestiging gestuurd en geven de nabestaanden in deze brief ook de mogelijkheid om het grafmonument te behouden. Hiervoor krijgen ze 3 maanden de tijd. Reageren ze hier niet op dan verwijderen wij het monument. Ook dit staat in de brief.
Nu komen de nabestaanden in opstand en willen dat het monument blijft staan tot het eind van de graftermijn.
Naar mijn mening hoeven we hier niet aan tegemoet te komen omdat de familie afstand heeft gedaan en daarmee het graf incl. het monument aan de gemeente vervalt.
Is dit een juiste interpretatie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier lopen - denk ik - 4 dingen door en naast elkaar.
1. Als een rechthebbende overlijdt, moet binnen een jaar een nieuwe worden aangewezen. Als dat niet gebeurt, kan het grafrecht (per direct) vervallen worden verklaard en kan de steen worden verwijderd.
2. De rechthebbende en (als die er niet is, een andere nabestaande) kan de gelegenheid krijgen om grafrechten ter verlengen. Dat kan de begraafplaatshouder 1 tot 2 jaar voor afloop van de lopende termijn aanbieden. Als men niet verlengt, vervalt het grafrecht en kan het grafmonument worden verwijderd.
3. De rechthebbende kan afstand doen van het graf; vanaf dat moment kan ook het grafmonument worden verwijderd.
4. Sommige gemeenten hebben in hun verordening staan dat een grafsteen beschikbaar wordt gehouden tot enkele maanden na afloop van het grafrecht.

Het komt wel vaker voor dat als een begraafplaatshouder een verlenging van het grafrecht aanbiedt, men een antwoordformulier bijsluit waarop men de keuze heeft tussen óf A) ik verleng het grafrecht óf B) ik doe afstand van het grafrecht. De keuze B is bedoeld al tegenstelling van A, ook om duidelijk te maken dat het graf dan geruimd gaat worden. Maar het is niet de bedoeling van zo'n vraagstelling om het grafrecht per direct te laten vervallen, maar alleen om het niet te verlengen.
Hoe in uw geval de vraagstelling aan nabestaanden is geweest weet ik niet, maar als het afstand doen in één adem is genoemd met niet verlengen, dan moet het denk ik worden opgevat als het niet willen verlengen na april 2009. Niet als het per vandaag afstand doen van het grafrecht. Dan moet het graf met het monument tot april 2009 in stand worden gehouden.

Het kan anders liggen, als er op dit moment geen rechthebbende is. U schrijft wel dat nabestaanden zijn aangeschreven, maar niet dat het graf inmiddels op naam van één van die nabestaanden is gezet. Dat zou eigenlijk wel moeten. Als er nu geen rechthebbende is, kan het grafrecht meteen vervallen worden verklaard en het monument worden verwijderd.

Maar mij lijkt het logisch het graf in ieder geval voor de betaalde periode te behouden, als iemand het op zijn naam wil nemen tot 2009.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder