Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afspraken over grafrecht (bij leven) 2


8 september 2009

Vraag nummer: 6852  (oude nummer: 13773)

Bedankt voor uw antwoord. Moet deze huisgenote dan in een testament hebben vastgelegd dat zij in het graf erbij begraven wil worden? Het is ons namelijk niet bekend of zij hier wel begraven wil worden. Kan de familie van mw X op het moment dat de huisgenote komt te overlijden aanspraak doen op het grafrecht en zo dus verhinderen dat zij eventueel bijgezet wordt? Zo ja mogen wij de familie dan hier op wijzen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De huisgenote hoeft niet in een testament vast te leggen dat zij in hetgraf begraven wil worden. Het kan wel, maar hoeft niet. Als het mogelijk te discussie zou staan met de familie, zou ze er verstandig aan doen om het in een codicil neer te leggen; dat is ook volkomen rechtsgeldig, als het alleen om dit punt gaat.

Als de huisgenote overlijdt, kan ze al op grond van de eigen regels in uw beheersverordening in het graf begraven worden.
Artikel 8 van uw beheersverordening regelt in lid 2:
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.
De persoon die de uitvaart van de huisgenote regelt, is dus gemachtigd om haar in 'haar' eigen graf te laten begraven.

De familie X kan van alles proberen, maar ik denk niet dat zij met bijvoorbeeld een kort geding enige kans van slagen heeft. Dat mevrouw X en haar huisgenote huisgenoten waren, is al een indicatie dat zij een bijzondere band hadden. Ook dat de huisgenote en niet de familie X de uitvaart van mevrouw X heeft geregeld.

U bedoelt dat de familie X onmiddellijk, als de huisgenote overlijdt, het grafrecht opvraagt?
Dan kijk ik naar artikel 13 'Overschrijving van verleende rechten' in uw verordening. Die bepaalt in lid 1: "Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan de voorgenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan."
De familie X is geen bloed- of aanverwant van de huisgenote neem ik aan. Om als gemeente te oordelen dat, als de huisgenote overleden is en in 'haar' graf begraven wil worden, er een gewichtige reden is om het graf aan de familie X toe te kennen, lijkt me veel te ver gaan. Dat zou m.i. bij de rechter geen stand houden.

Mij lijkt dat de gemeente zich niet in de onderlinge verhoudingen tussen de huisgenote en de familie X moet begeven. Laat ze het lekker onderling uitzoeken, zou ik zeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE