Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aflopend recht huurgraf


10 juni 2009

Vraag nummer: 6613  (oude nummer: 13191)

Geachte heer mr W.G.H.M. van der Putten,

Op de gemeentelijke begraafplaatsen te Terneuzen liggen zogenaamde huurgraven. Destijds werd uitgifte gedaan voor 10 jaar, met mogelijkheid max. met 2 x 10 jaar te verlengen. Deze perioden zijn voorbij en vanuit onze visie hebben de huurgraven nu de status van een algemeen graf, met daarbij de achterliggende gedachte mogelijkheid tot ruimen indien gewenst. Middels de nieuwste verordeningen worden er geen huurgraven meer uitgegeven, enkel algemeen en eigen graven met uitsl. recht. Voorgaande verordeningen zijn dus vervallen met daarbij de afspraken, vastgestelde regels. Vragen uit de burgerij bereiken ons, dat de gemeente niet over kan gaan tot ruiming etc, alvorens het genoemde huurgraven gedeelte geloten verklaard is rechtens de wet op de lijkbezorging. zie ook art. 28. Een meniningsverschil is ontstaan, hoe te handelen. Uw visie.

Hoogachtend
A. Haak

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op de vraag ligt in de oude verordening, van het tijdstip van uitgifte van deze graven. Werden de 'huurgraven' destijds uitgegeven als 'graf met een uitsluitend recht' of niet? Ik zou kijken in artikel 1 met de definities in de oude beheersverordening; soms kan ook een oude heffingsverordening uitsluitsel geven. Maar soms spreken deze verordeningen elkaar ook tegen, in welk geval de beheersverordening voor gaat.

De term 'huurgraf' zelf betekent niets. Op sommige begraafplaatsen zijn het eigen graven met een uitsluitend recht en op andere begraafplaatsen algemene graven.

Dat de betreffende graven 'destijds' (wanneer?) zijn uitgegeven voor 10 jaar betekent op zich niets voor de status van het graf. Tot halverwege 1991 konden ook eigen graven voor 10 jaar worden uitgegeven. Pas na 1 juli 1991 moest dat voor minimaal 20 jaar.
Dat in een oude verordening de mogelijkheid werd geboden om huurgraven 2 maal 10 jaar te verlengen, heeft nu ook weinig betekenis.
Als een huurgraf in 1990 voor 10 jaar werd uitgegeven en in 2000 nog eens voor 10 jaar werd verlengd, maar de beheersverordening is gewijzigd en verlengingen van algemene graven niet (meer) mogelijk zijn, dan is er in 2010 geen recht op verlenging meer. In de oude verordening was dat een algemene mogelijkheid, geen individueel recht voor een individueel graf.
Maar als ik uw vraag goed lees gaat het om graven die voor 1979 zijn uitgegeven.

De stelling dat de gemeente niet tot ruiming van de verlopen huurgraven kan overgaan zonder het betreffende deel van de begraafplaats gesloten te verklaren is klinkklare onzin. Het is simpelweg zo dat van graven waarvan de betaalde termijnen verlopen zijn, de rechten vervallen zijn en daarom de graven geruimd kunnen worden. Dat heeft volstrekt niets met sluiting van de begraafplaats of sluiting van graven te maken.

Het enige argument dat personen die nu bezwaar hebben tegen ruiming zouden kunnen aanvoeren, is dat de betreffende graven ooit als 'graf met uitsluitend recht' zijn uitgegeven en dat deze rechten na 1 juli 1991 zijn afgelopen en dat de gemeente verzuimd heeft om verlenging aan te bieden. Maar zoals ik al zei: het antwoord op de vraag ligt in de oude verordening, van het tijdstip van uitgifte van deze graven. Werden de 'huurgraven' destijds uitgegeven als 'graf met een uitsluitend recht' of niet? Als dat niet het geval is heeft niemand een poot om op te staan.

Wat overigens altijd als mogelijkheid over blijft is dat nabestaanden de stoffelijke resten van dierbaren in een nieuw graf laten herbegraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE