Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkopen kosten grafrechten


10 maart 2014

Vraag nummer: 37618

Kunnen grafrechten op een niet openbare begraafplaats (eingendom stichting behorende bij een kerkparochie) worden afgekocht?
Dus met andere woorden je betaald een bedrag ineen (i.p.v. huren) en daarna heb je geen kosten meer.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Iedere begraafplaatshouder - zowel een gemeente als een kerkgenootschap als een andere begraafplaatshouder zoals een stichting - kan zelf bepalen of men grafrechten of onderhoudsbijdragen of andere kosten in een keer laat afkopen of niet. Een en ander staat gewoonlijk in de beheersverordening of heffingsverordening of het beheersreglement en de tarieflijst van desbetreffende begraafplaats.

Men is echter wel gebonden aan de wet. De Wet op de lijkbezorging zegt dat men een verlenging van grafrechten niet eerder mag regelen dan 2 jaar voor het einde van de lopende termijn. En men mag maximaal 20 jaar verlengen en minimaal 5 jaar.

Als het bijvoorbeeld gaat om een graf uit 1995, waarvan het grafrecht (huur) in 2015 afloopt, dan kan de rechthebbende nu of volgend jaar bij de begraafplaats de rechten voor de komende 10 of 20 jaar afkopen. Voor 30 jaar mag niet; dat is in strijd met de wet.
Als het graf bijvoorbeeld uit 2008 stamt en de rechten tot 2028 lopen en iemand nu bedenkt dat hij de rechten tot 2068 wil afkopen, dan mag dat om meerdere redenen niet. Het is te vroeg en de termijn is te lang.
De wetgever heeft grenzen gesteld voor verlengingen omdat hij wil dat grafrechten alleen verlengd worden als er nog mensen leven die behoefte hebben aan die verlenging. Het bestaan van graven waar geen bestaanden interesse in hebben, wilde de wetgever ontmoedigen.

Het is evenwel toch mogelijk om lange tijd vooruit de kosten van een graf te regelen. Dat kan via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Daar kan men geld storten, waar de stichting later telkens de gewenste verlengingen van betaalt. Voor lange termijnen is dat soms zelfs goedkoper dan wanneer men zelf met een begraafplaats iets zou regelen.
Zie ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Mr Van der Putten houdt tijdens de LOB-Bedrijvendag op 3 april 2014 te Nieuwegein een open juridisch spreekuur van 13.00 tot 16.00 uur in de stand van de LOB (nr. 18). Zie www.begraafplaats.nl.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE