Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkopen betaling grafrechten (zorg voortbestaan graf)


21 november 2003

Vraag nummer: 2666  (oude nummer: 3429)

mijn vader is in augustus 2001 overleden, en ik als rechthebbende van het graf betaal een vast bedrag per jaar.
ik had en heb ook de mogelijkheid om in één keer een groter bedrag over te maken zodat ik ervan verzekerd ben dat mijn vader ook altijd daar zal blijven liggen.
stel nu dat na 10 of 20 jaar de begraafplaats gesloten word en alle graven geruimd worden.
wat zijn voor mij dan de gevolgen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ten eerste blijven graven bestaan zolang de grafrechten bestaan. En als het een eigen graf is, dan zijn de rechten in 2001 voor 20 jaar vastgelegd. Dus het graf van uw vader zal niet 1, 2, 3 verdwijnen.

Ten tweede moet verschil worden gemaakt tussen 'sluiting' en 'opheffing' van een begraafplaats. Ik weet niet waarom u vreest voor sluiting; wellicht doen er geruchten de ronde. Maar als de begraafplaats 'gesloten' wordt, houdt dat alleen maar in dat er niet meer in de begraven begraven mag worden. Verder niets; de bestaande graven worden allemaal gewoon gehandhaafd.
Een begraafplaats mag worden opgeheven, alleen als er geen graven meer zijn. En dat kan dus niet zolang er grafrechten zijn. Er is een wettelijk recht op telkenmale verlenging. Alleen is soms in de voorwaarden van het grafrecht opgenomen dat het grafrecht kan eindigen bij beëindiging van de exploitatie van de begraafplaats.
Ik zou me voorlopig maar niet zoveel zorgen maken, als ik u was.

Als u wilt dat het graf langer dan 20 jaar blijft bestaan, dan kunt u de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) in de arm nemen. Daar kunt u door een vooruitbetaling het bestaan van den graf voor lange termijn zeker stellen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE