Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop onderhoudsrecht gemeente Tholen


2 januari 2006

Vraag nummer: 4204  (oude nummer: 7193)

Mevrouw, mijnheer,

In 1981 is mijn schoonvader overleden. Voor een periode van 30 jaar is afkoop onderhoudsrecht betaald.

In 2002 is mijn schoonmoeder overleden en "bijgeplaatst" in een dubbel graf. Ook nu is de afkoop (nu dubbel, 2 x een bedrag van E 380) betaald, wederom voor 30 jaar.

De gemeente Tholen stelt nu echter dat in 2011 (= 30 jaar na 1981) opnieuw moet worden betaald voor de afkoop/verlenging.

Ik vindt dit zeer onterecht; in 2002 betaal ik immers dubbel voor een periode van 30 jaar. Het is m.i. meen met twee maten.

Ik ga in elk geval bezwaar indienen, maar heeft u tips?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij heel vreemd wat er gebeurd is, althans zoals u het beschrijft. Als in 1981 een graf voor 30 jaar is uitgegeven, had in 2002 uw schoonmoeder bijgezet kunnen worden en had er nog 1 jaar verlenging betaald moeten worden om de wettelijk grafrusttermijn van 10 jaar voor de periode 2002-2012 vol te krijgen. Want het graf uit 1981 loopt tot 2011.
Maar... wat ik niet kan zien aan uw verhaal is of het om een meerpersoons graf gaat of niet. Op sommige begraafplaatsen, waar slechts 1 diep begraven wordt, worden voor een echtpaar wel 2 plaatsen naast elkaar gereserveerd, maar wordt het 2e graf nog niet uitgegeven op het moment van uitgifte van het 1e graf. Dat 2e graf wordt dan op het moment van overlijden van de langstlevende partner uitgegeven. In uw geval dus in 2002. Dat zou de termijn kunnen verklaren.
Een dubbel afkoop van 30 jaar, zoals u beschrijft, is eigenlijk onwettig. Want men mag volgens de wet nooit meer dan 10 jaar vooruit verlengen. Maar als een begraafplaats het systeem heeft dat de termijnen voor een dubbel graf ongelijk beginnen te lopen, dan krijg je wel een probleem om alles in de pas te laten lopen. Eigenlijk moet men zo'n systeem niet hebben, maar direct bij de uitgifte van het graf beide plaatsen voor 30 jaar uitgeven en dan telkens 10 jaar verlengen.
Als het hier nu toch om een dubbel graf gaat waarvan beide plaatsen tegelijk zijn uitgegeven, dan is een verlenging in 2002 met 30 jaar onwettig. U hoefde slechts 10 jaar verlenging te betalen.
De vraag is echter wat u er nu nog aan kunt doen. Want de kosten van de gemeente voor de begraafplaats zijn een soort belastingen, waar u maar beperkte tijd bezwaar tegen kan maken. Zorg wel dat u tijdig bezwaar maakt.


U vraagt tips. Ik ken de regelingen van Tholen niet en kan uw geval ook moeilijk beoordelen zonder onderliggende papieren uit 1981 en 2002 te zien. Maar een verlenging van een bestaand graf langer dan 10 jaar is onwettig en hoeft u niet te accepteren. Zie vele andere vragen over verlengen grafrechten in de sub-rubriek 'Eigen graf of familiegraf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE