Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop onderhoud graven


19 mei 2004

Vraag nummer: 3127  (oude nummer: 4319)

Met neven en nichten hebben wij de 'zorgplicht' voor een aantal familiegraven op een RK begraafplaats. Wij menen dat de graven destijds gekocht zijn voor een éeuwigdurende termijn en zijn niet bereid verlengingskosten te betalen. Wel wil de familie de graven restaureren en daarna een afkoopsom betalen zodat in de toekomst verre neven en nichten daar niet meer mee hoeven te worden lastiggevallen. De familie wil nu een voorstel doen aan het kerkbestuur. Het betreft hier 10 graven met 'monumentale' stenen. Kunt u een advies geven?

Alvast onze dank

Caroline Rozendael

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Om een lang verhaal kort te maken: als u niet kunt bewijzen dat de grafrechten voor onbepaalde tijd ('eeuwig') zijn aangekocht, hoeft het parochiebestuur uw stelling niet te accepteren. Betaalt u geen verlenging, dan kunnen de graven worden geruimd.

Het komt regelmatig voor dat mensen om de een of andere reden in de veronderstelling verkeren dat de grafrechten die in hun bezit zijn voor onbepaalde tijd zijn, maar vaak is dat feitelijk niet het geval. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom men dat denkt. Maar uit nader onderzoek blijkt vaak dat het niet zo is.
Ook tegenwoordig geven nog een flink aantal begraafplaatsen grafrechten voor onbepaalde tijd uit. Maar als men de - eveneens verplichte - onderhoudsbijdragen niet tegelijk kan afkopen, heeft die status van 'onbepaalde tijd' geen betekenis.

Een parochiebestuur hoeft nu ook geen afkoopsom voor de graven te accepteren, omgeacht of het onder de noemer 'verlenging' of 'onderhoud' valt. Sterker, het is zelfs voor een begraafplaatshouder wettelijk verboden om kosten voor een bestaand graf voor een langere termijn af te kopen dan 10 jaar. Dat heeft ook allerlei achtergronden waar ik u nu niet mee zal lastigvallen, maar het is zo.

Een oplossing voor u is, om het behoud en onderhoud van de graven te regelen via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). De werkwijze is dat men berekent wat de periodieke 10-jaarlijkse kosten aan de begraafplaats zijn en op basis daarvan een soort afkoopsom berekent. Eventueel ook om in de verre toekomst ook nog eens iets aan de monumenten te repareren. Die som houdt de Stichting in beheer en betaalt daar periodiek de begraafplaats van.
Dit heeft aan 2 kanten voordelen: de familie kan in één keer deze zaken financieel regelen. Als het uit een nalatenschap gebeurt kan de fiscus er zelfs aan mee betalen omdat de neven/nichten ongeveer 42% successierechten besparen. Aan de andere kant wordt geen wet overtreden en is de parochie verzekerd van regelmatige inkomsten, wat voor de continuïteit van een kerkhof van groot belang is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE