Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop onderhoud graven en nieuwe rekening gemeente


18 juni 2004

Vraag nummer: 3178  (oude nummer: 4423)

Geachte heer

Onlangs ontving een familielid, rechthebbende, een rekening van de gemeente waarin te verstaan wordt gegeven dat er opnieuw voor 25 jaar onderhoudskosten moeten worden betaald.
De grafrechten voor onbepaalde tijd werden in 1962 gevestigd. Mijn opa kocht toen 7 graven (voor fl 525,-!!) 5 daarvan zijn overgeschreven op andere rechthebbenden.
In 1974 overlijdt mijn opa. Ik ben in het bezit van een verklaring waarin mijn oma verklaart
het grafonderhoud de "komende drie jaren zelf te verzorgen", getekend 16-12-1975
Mijn oma overlijdt op 20-03-1977.
Op het verlof tot begraven (van mijn opa) heeft een ambtenaar van de gemeente aangegeven dat de familie gevraagd is de onderhoudskosten voor de komende 25 jaar te betalen.

In de gemeentelijke verordening ingaande 01-01-1956 staat:

"Evenbedoelde rechten (opm. bedoeld worden de rechten voor het onderhoud van de graven) kunnen door betaling van het vijf en twintigvoud er van ineens worden afgekocht "

Naar mijn mening betekent dit dat door 25 keer de onderhoudskosten in 1 keer te betalen je er vanuit mag gaan dat de gemeente verder voor het onderhoud zal zorgen zonder dat zij daaraan een termijn verbindt.

De gemeente denkt kennelijk dat je het onderhoud voor 25 jaar afkoopt en daarna weer gewoon moet betalen.

Na het overlijden van mijn oma zijn de onderhoudskosten, door het betalen van het vijf en twintigvoud, aan de gemeente voldaan.

Nu dus de nieuwe rekening; ( 16-12-1975 + 3 jaar (onderhoud oma) + 25 jaar= 2005), als je uitgaat van de redenering van de gemeente klopt het tijdstip.

Mijn stelling is echter dat de onderhoudskosten door de familie zijn afgekocht toen zij het vijf en twintigvoud betaalde.

Graag uw mening hierover,

Bij voorbaat dank

G Smit

Antwoord:

Geachte heer Smit,

De formulering doet inderdaad vermoeden dat met het betalen van 25 keer het jaarbedrag de kosten voor √°ltijd werden afgekocht.

Maar ik kan een dergelijke uitspraak alleen doen als ik alle stukken compleet zie, dus de beheersverordening en de legesverordening uit die tijd. Er kunnen andere teksten op een andere plek in de verordeningen staan die die conclusie versterken of juist ontkrachten. Als u stukken per post stuurt, wil ik wel kijken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >