Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afkoop onderhoud graf Gemeente Kampen fiscaal aftrekbaar?

16 februari 2016

Vraag nummer: 45237

Zijn de kosten voor afkoop onderhoud van een in mijn bezit zijnd graf fiscaal aftrekbaar? Met vriendelijke groet, G.van Dijk.

PS In de bijlage van de desbetreffende nota van de Gemeente Kampen 'Afkoop Onderhoud Graf' wordt tevens vermeld, dat in het bedrag ook is begrepen de bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, kosten voor afkoop onderhoud van een graf zijn niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB). Onderhoud als zodanig is in het verleden ook nooit fiscaal aftrekbaar geweest.

Ook de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats zijn niet fiscaal aftrekbaar. Dat was vroeger trouwens ook nooit het geval. Dat kwam bij veel mensen als onrechtvaardig over, omdat die kosten verplicht zijn. Bij onderhoud aan het graf of het grafmonument kan men nog bedenken dat het geen noodzakelijke uitgave is omdat men een graf en monument ook zelf schoon kan maken. Maar de verplichte bijdrage in de kosten van het onderhoud van de begraafplaats zijn net zo onvermijdelijk als de kosten van de grafhuur/grafrechten, zo redeneerden veel mensen.
Ja, dat is zo. Maar de Belastingdienst heeft in het verleden ook altijd voor de kosten van onderhoud van de begraafplaats aftrek geweigerd. In rechterlijke uitspraken is dat beleid bevestigd.
Een echt objectieve reden waarom de kosten van huur of koop van een graf wel aftrekbaar waren en de onderhoudskosten van de begraafplaats niet, was er mijns inziens niet. Dat was een keuze van de wetgever.

Het vreemde hieraan was evenwel dat als een begraafplaats de onderhoudslasten van een graf of de begraafplaats niet apart in rekening bracht maar gewoon opnam in de grafhuur/grafrechten, zodat er maar slechts een bedrag en kostenpost werd gefactureerd, de kosten vroeger wel voor de IB aftrekbaar waren. Tot 2001 voor iedere erfgenaam en tot 2009 voor echtgenoten. Maar dat is nu dus niet meer het geval.

Kosten van een graf zijn soms nog wel aftrekbaar voor de erfbelasting.

Er waren tot 2009 echter nog wel mogelijkheden om de kosten van onderhoud van het eigen graf of van het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor uw echtgenoot en uzelf fiscaal aftrekbaar voor de IB te maken. Bijvoorbeeld door deze kosten eerst te storten in een fiscaal aftrekbaar deposito voor eigen uitvaartkosten.
Maar deze optie is verleden tijd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder