Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop onderhoud door niet-rechthebbende


3 april 2012

Vraag nummer: 28029

In het bewuste graf zijn begraven mijn moeder en (daarvoor) tante. De rechthebbende is mijn broer, waarmee n.a.v. de slepende afwikkeling van de nalatenschap van moeder onenigheid is ontstaan. Broer is door kantonrechter onstslagen als mede-executeur en ik zou voor het afsluiten van de rekening en verantwoording als overgebleven executeur uit de ervenrekening de onderhoudskosten voor 20 jaar willen afkopen (Gemeente Xxxxxxxx). Reden is weigerachtigheid van broer om mij informatie te verschaffen over de afgelopen betalingen, en een geval van nalatigheid te betalen uit de (toen nog onder zaijn beheer staande) ervenrekening. Mijn vraag: als ik deze afkoop regel met de gemeente als een fait accompli, kan broer dit dan nog ongedaan maken. Reden voor mijn voorgenomen actie: overleg is onmogelijk en gezien bovenstaand geval van niet betaling heb ik geen idee wat zijn houding eigenlijk is t.o.v. het voortbestaan van het graf. Reeds besproken met een juriste van de gemeente die zich ook afvraagt of broer bezwaar zou kunnen indienen tegen de afkoop nadat deze al plaats zou hebben gevonden. Gezien uw grote ervaring ben ik zeer benieuwd of u iets meer zekerheid over de juridische situatie kunt geven wat betreft de mogelijkheid voor mijn broer als rechthebbende de afkoop ongedaan te maken.

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente zal betaling van het onderhoud niet weigeren. Ik denk ook niet dat uw broer bezwaar zou kunnen maken tegen de afkoop. Het gaat bij een betaling mijns inziens niet om een rechtshandeling als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht waar bezwaar en beroep tegen open staat. Maar al zou dat wel het geval zijn, wat zou een bezwaar dan in kunnen houden? Niets, of althans niets zinnigs.

In algemene zin is er geen enkel probleem als een niet-rechthebbende bepaalde kosten met betrekking tot een graf betaalt. Het betekent alleen niet dat iemand daardoor aanspraak op de grafrechten kan maken.

Dat uw broer geen informatie wil verstrekken, zij zo. Maar ik neem aan dat de gemeente u die informatie wel zal verstrekken als u aangeeft de onderhoudskosten te willen betalen.

Vanwege privacy heb ik de naam van de gemeente onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE