Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Achterstand begraafadministratie gevolgen voor het grafrecht

4 februari 2016

Vraag nummer: 45110

Geachte heer Van der Putten,

Heeft een achterstand in de begraafplaatsadministratie gevolgen voor het grafrecht op een particulier graf?

Stel dat de grafrechten op een particulier graf na twintig jaar eindigen op 1-1-2011, maar de begraafplaatshouder heeft verzuimd om verlenging aan te bieden, omdat zij een achterstand heeft in de administratie.
Vandaag (4-2-2016) komt de begraafplaatshouder er achter dat het grafrecht liep t/m 1-1-2011. Moet de begraafplaatshouder dan eerst de rechthebbende aanschrijven (ongeacht het adres bekend is of niet, enige moeite om dat te achterhalen wordt gewaardeerd) en verlenging aanbieden, alvorens het grafrecht komt te vervallen en (dus) het graf in aanmerking komt om te ruimen (los van het feit dat het natuurlijk ethisch gezien wel zo netjes is om eerst aan te schrijven)?

Of had de rechthebbende zelf contact moeten opnemen en is het grafrecht komen te vervallen door het verstrijken van de termijn (1-1-2011) en is het graf dus ruimbaar? Mocht dit laatste het geval zijn, is de begraafplaatshouder dan ook al sinds 1-1-2011 eigenaar van de gedenksteen (natrekking) en (dus) aansprakelijk voor eventuele schade?

Ik zie uw antwoord graag tegemoet. Hartelijk dank!

Antwoord:

Gaat het hier om een gemeentelijke of een kerkelijk begraafplaats? Dat maakt verschil.
Graag hoor ik van u voordat ik de vraag verder beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder