Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aantal grafrechten voor 1 rechthebbende


18 oktober 2015

Vraag nummer: 44005

Geachte heer mr. Van der Putten,

Als er in een beheersverordening NIET gesproken wordt over het aantal graven waarvan een persoon rechthebbende kan zijn op een gemeentelijke begraafplaats, is het dan correct dat hoe begrijpelijk dit ook is in sommige gevallen ( o.a. ruimtegebrek ) , de gemeente een grafrecht weigert aan degene die om een nieuw grafrecht verzoekt.Kort samengevat: je kan maar van 1 graf rechthebbende zijn op deze begraafplaats.

Gaarne uw reactie,
mvrgr,
W.Lak

Antwoord:

Geachte heer,

Het aantal graven waarvan iemand rechthebbende kan zijn, kent geen beperking. Men kan van honderden of duizenden graven rechthebbende zijn.
Het gaat er immers niet om dat men alleen een graf voor zichzelf verwerft, maar dat men de graven van (vele) familieleden en bekenden kan behouden. Dat is niet aan een aantal gebonden.

Als een begraafplaatshouder weigert een graf op iemands naam over te schrijven omdat men vindt dat iemand slechts 1 graf mag hebben, kan ik u alleen adviseren om bezwaar aan te tekenen. En als dat niet helpt, naar de rechter te gaan.

Vergelijk de probleemstelling in de video 'Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?'
Het beperken van 1 graf per rechthebbende is in feite een nieuwe voorwaarde, die niet stoelt op de wet of de beheersverordening van de begraafplaats. Dus niet houdbaar is.


Ruimtegebrek vind ik overigens geen valide reden. De gemeenteraad heeft vroeger willens en wetens graven voor zeer lange termijnen uitgegeven. Daarbij kon men bedenken dat er te zijner tijd ruimtegebrek zou ontstaan en waarschijnlijk uitbreiding van de begraafplaats nodig zou zijn. Dan moet de gemeente(raad) de consequenties van de eigen besluitvorming dragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE