Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansluitende vraag (op 14750 over verlenging grafrecht)


13 januari 2010

Vraag nummer: 7230  (oude nummer: 14779)

Hr van der Putten,
Aansluiten aan mijn vraag gesteld 10-01-2010 en u antwoord gegeven 11-januari 2010 (vraag 14750: Verlenging in comb. )het volgende.
Hopelijk heb de vraag duidelijk genoeg gesteld en heb ik u antwoord correct begrepen.
Om misverstanden te voorkomen heb ik de voorbeelden nogmaals op een rij gezet.
1) Echtgenoot overlijd in 1995. Grafakte van 1995 tot 2015 (20 jarig). Echtgenote overlijd in 2010. Grafakte blijft lopen tot 2010 waarna een verlenging van 2015 tot 2020 (5 jarige verlenging) .Wettelijk helemaal correct ??
2) Echtgenoot overlijd in 1995. Grafakte van 1995 tot 2015 (20 jarig). Echtgenote overlijdt in 2010. Verlenging grafakte van 2010 tot 2020 (10 jarige verlenging). Word zoals ik van u begreep oogluikend toegestaan.!!
3) Echtgenoot overlijdt in 1995. Grafakte van 1995 tot 2015 (20 jarig). Echtgenote overlijdt in 2005. Tot 2015 geen verlenging nodig . Na 2015 mag de grafakte met 10 of 20 jaar verlengd worden.
5) Nu de cruciale vraag als variant op vraag 4 (mede op verzoek van rechthebbende)
Echtgenoot overlijdt 1995. Grafakte van 1995 tot 2015 (20 jarig). Echtgenote overlijdt in 2005. Verlenging grafakte van 2005 tot 2025, waarna telkens een verlenging van 10 of 20 jaar. Heb Uit u reactie op mijn voorgaande vraag heb ik begrepen dat dit sinds 2010 mag, of bedoelde u dat alleen na het verlopen grafrecht tot een verlenging van 10 of 20 jaar mag worden overgegaan.???
6) Indien 5 correct is mag de grafakte op elk tijdstip tussen 1996 en 2015 met 20 jaar verlengd worden.!!
Ben misschien iets hardleers in mijn vraagstelling echter omdat er nogal wat discussie en onduidelijkheid onzerzijds is wil ik doormiddel van u antwoorden tot een correcte en wettelijke opstelling grafakte’s komen.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Het is prima en juist verstandig om uw vragen nog eens op een andere manier te stellen, als een en ander niet helemaal duidelijk is.

1) Er zit denk ik een kleine fout in uw vraag, dat u 2010 hebt geschreven waar u 2015 bedoelde. Want de grafakte voor de termijn van 20 jaar (1995-2015) blijft natuurlijk gewoon geldig ook als een tweede persoon in 2010 in het graf wordt bijgezet. Ik denk dat de juiste tekst van uw vraag is:
Echtgenoot overlijdt in 1995. Grafakte van 1995 tot 2015 (20 jarig). Echtgenote overlijdt in 2010. Grafakte blijft lopen tot 2015 waarna een verlenging van 2015 tot 2020 (5 jarige verlenging) .
Ja, dit is wettelijk helemaal correct.

2) Nee, de grafakte mag en moet niet in 2010 worden verlengd met 10 jaar. Het graf is immers al tot 2015 uitgegeven. Dus je moet vanaf 2015 verlengen, maar u mag de verlenging al in 2010 regelen. Men kan natuurlijk in 2010 een papier opstellen waar in staat dat het recht van 2015 tot 2020 wordt verlengd.
Dat is niet zo correct als vraag 1, maar het wordt oogluikend toegestaan.

3) Dat is helemaal correct.
Tot 2015 geen verlenging nodig en na 2015 mag de grafakte met 10 of 20 jaar verlengd worden.

4) ?

5) Nee, dat mag niet. Wat men oogluikend toestaat, is het vooraf verlengen zoals in vraag 2, omdat men dan de termijn van grafrust (10 jaar na het overlijden) in een keer kan regelen.
Men mag namelijk pas de verlenging regelen in de laatste twee jaar van de lopende termijn. Als het grafrecht van 1995 tot 2015 loopt, mag men op zijn vroegst in 2013 of 2014 afspraken maken over de verlenging die 2015 ingaat.
Er is in uw vraag 5 geen enkele noodzaak om daar van af te wijken. In vraag 2 was die reden er wel, namelijk omdat iemand die in 2010 overlijdt, tien jaar begraven moet blijven, dus tot 2010. Het in 2010 regelen van de verlenging van 2015-2020 heeft dan een reden.
Iemand mag inderdaad voor 10 of 20 jaar verlengen, maar die verlenging pas in 2013 of 2014 regelen, niet in 2005. De wetgever wil nu juist niet dat mensen ver vooruit graven gaan verlengen. Het risico dat er straks graven zonder rechthebbenden zijn wordt daardoor te groot.

6) Nee, dat mag dus absoluut niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE