Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanslag grafonderhoudsrechten ondanks afkoop in verleden.


30 december 2010

Vraag nummer: 7798  (oude nummer: 16298)

Geachte Mr. Van der Putten,
In 1983 heeft mijn schoonvader het onderhoud voor een eigen graf afgekocht voor onbepaalde tijd voor een bedrag fl. 1.560,00.
Dit graf was in 1978 in gebruik genomen; de grafrechten zijn ook voor onbepaalde tijd.

In 2008 stuurt de gemeente Doorn een brief met de vermelding dat er voor de jaren 2006,2007 en 2008 geen rekeningen verstuurd zijn voor onderhoud en dat die binnenkort verstuurd gaan worden.

N.a.v. dit bericht contact opgenomen met de gemeente en bevestigd gekregen dat het onderhoud inderdaad was afgekocht.
In 2009 komt er echter opnieuw een aanslag grafonderhoudsrechten binnen. (fl. 197,00)
Hiertegen schriftelijk bezwaar gemaakt op 15 december 2009.

Vandaag ontving ik een brief van de gemeente:
Besluit: het bezwaar is gegrond en ik verminder de factuur grafonderhoudsrechten 2007,2008 en 2009. Verder:
"uit controle is gebleken dat het onderhoud in 1983 voor onbepaalde tijd is afgekocht. Dit betekent dat u over 2007, 2008 en 2009 grafonderhoudsrechten verschuldigd bent. De factuur voor 2007, 2008 en 2009 worden gecorrigeerd."

In een begeleidend schrijven laat de gemeente weten het billijk te vinden voor rechthebbenden, die in de periode 01-01-2008 t/m 31-12-2010 geconfronteerd zijn met jaarlijks hogere tarieven, een overgangsregeling te treffen. Die regeling houdt o.a. in dat rechthebbenden nogmaals de mogelijkheid krijgen het onderhoud af te kopen en dat het (lagere) verschuldigde tarief met terugwerkende kracht wordt aangepast.

Geachte Mr. Van der Putten: kunt u het nog volgen?? Ik niet.
Het onderhoud is al afgekocht; een tweede keer lijkt mij niet juist. Mijn schoonvader dacht alles goed geregeld te hebben maar zijn vertrouwen blijkt ongegrond.

Staat de gemeente Doorn in haar recht of niet? En zo ja, hadden rechthebbenden dan niet eerst op de hoogte gesteld moeten worden van een wijziging in het beleid t.a.v. de grafonderhoudsrechten?

Vriendelijke groet,
W.E. Polman-Lensink.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de onderhoudskosten bij de voormalige gemeente Doorn (thans gemeente Utrechtse Heuvelrug) zijn afgekocht, is er geen reden om nieuwe aanslagen op te leggen of te betalen.

Mij lijkt dat er een vergissing staat in de beslissing op bezwaar. De zin had m.i. moeten luiden: "Dit betekent dat u over 2007, 2008 en 2009 GEEN grafonderhoudsrechten verschuldigd bent."

De begeleidende brief was waarschijnlijk een standaard-bijlage omdat veel mensen geklaagd zullen hebben over de hoogte van het tarief.

U moet er maar weer eens een brief tegen aan gooien om duidelijkheid te krijgen dat u voor de toekomst gevrijwaard blijft van aanslagen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >