Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aankoop graf fiscaal aftrekbaar? (onder welke voorwaarden)


18 november 2008

Vraag nummer: 5882  (oude nummer: 11748)

Geachte heer/mevrouw,
Wij zijn voornemens om zelf een graf te kopen voor onbepaalde tijd.
In 2008 zijn mijn inziens deze kosten nog voor de belastingdienst aftrekbaar.
Heb ik voor de belastingdienst voldoende om de aankoop rekening van het graf van de gemeente te overleggen.
Of is het verstandiger om een storting t.b.v. uitvaartpolis aan te schaffen.
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

De aankoop van een graf bij leven moet, wil deze aankoop fiscaal aftrekbaar zijn, in beginsel aan dezelfde voorwaarden voldoen als een storting voor een uitvaartpolis.
Aftrek is alleen mogelijk als:
- de overeenkomst de voorwaarde bevat dat afkoop, vervreemding of verpanding niet mogelijk is; én
- de uitkering uitsluitend bestemd is voor betrokkene (en echtgenoot/partner of kinderen); én
- het graf moet bij leven van betrekkene niet overdraagbaar zijn op een ander (nadat betrokkene is overleden kan dat wel; ook kan er later bijvoorbeeld een asbus van een kind worden bijgeplaatst, maar primair moet het graf voor betrokkene bestemd zijn): én
- er overigens voor de verzekerde of zijn erven ook geen reële mogelijkheid bestaat tot teruggave van (een deel van) de premie(s) of aankoopsom.
U hebt niet voldoende aan het overleggen van een rekening van de gemeente of het kerkgenootschap voor het graf. De Belastingdienst eist een overeenkomt waarin deze punten 'luid en duidelijk' zijn opgenomen en begraafplaatshouders kunnen zelf niet aan die eis voldoen, omdat ze afwijken van hun verordeningen. Er is een instantie die hier wel aan voldoet, namelijk Grafzorg Nederland; zij is gespecialiseerd in fiscale aftrek voor verwerving grafrechten (www.grafzorg.nl).

U zou inderdaad ook een storting in een uitvaartpolis kunnen doen, maar zowel het een als het ander lijkt verstandig om te doen. Want naast de kosten van een graf hebt u ook kosten van een begrafenis en vice versa. Wie dit jaar nog wil gebruiken voor fiscale aftrek, doet er verstandig aan om zowel het een als het ander te doen.

In principe zou u een fiscaal aftrekbare polis of koopsom of deposito natuurlijk ook kunnen gebruiken voor de aankoop van een graf en zelfs voor een grafmonument. Dat valt allemaal binnen de mogelijkheden van de Belastingdienst. Maar er is wel een maar. En dat is dat de waarde van een polis of deposito moet worden opgegeven in Box 3 van de Inkomstenbelasting, als zij boven de grens van 6.590 euro uitkomt. En dat is al snel het geval als u de kosten van een begrafenis en een graf in een deposito meeneemt. Ook als u twee deposito's neemt voor u en een echtgenoot/partner; de vrijstelling verdubbelt dan tot 13.180 euro. Het nadeel is, als u boven die grens uitkomt, dat u het hele bedrag moet opgeven. Als u bijvoorbeeld een koopsom hebt met een waarde van 14.000 dan moet u niet het verschil van 820 euro opgeven, maar de hele 14.000 euro. Daar betaalt u dan jaar in jaar uit 1,2% rendementsheffing over. Dat is niet aantrekkelijk. U kunt met de waarde beter onder die grens blijven. Want bijvoorbeeld 20 jaar lang 1,2% betalen is toch een kwart waardeverlies!

U moet kijken welke aanbieders hier rekening mee houden en de kosten optimaal voor u verdelen, zodat u niet met Box 3 te maken hebt. Als u al flink op leeftijd bent kunt u redeneren dat het voor een beperkt aantal jaren wel meevalt, maar als u nog relatief jong hebt, ebt uw belastingvoordeel langzaam weg. Dat is jammer. Dan zou ik die grens van 6.590 in het oog houden.

U schrijft een graf graf voor onbepaalde tijd aan te willen schaffen. Het hangt van uw keuze van de begraafplaats af wat de kosten zijn, maar u moet toch al snel denken aan een bedrag van rond 10.000 euro. Dan moet u dat niet stoppen in een koopsom, polis of deposito, maar apart regelen.
Want het aardige van de aparte aankoop van een graf is dat dit niet meetelt in Box 3. Men kan de betaling doen en afspreken dat het graf beschikbaar is op moment van overlijden en de begrafenis. Idem een regeling voor een gedenkteken op het graf.
Als bijvoorbeeld een graf koop voor 10.000 en 2 deposito's stort voor 6.000,- en een regeling treft voor een grafmonument van 3.000,-, hebt u nog aftrek voor 25.000 euro, terwijl u niets hoeft op te geven in Box 3. Dat is een kwestie van uitkijken en bij de juiste aanbieders e.e.a. regelen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE