Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

3 in een graf ?


8 november 2016

Vraag nummer: 48114

Kunt u mij zeggen hoeveel er in een graf mogen komen liggen. Het graf is van 1978 , mijn beide ouders liggen er begraven en volgens mij is het een graf voor 3 personen, maar op betreffende papier staat er niets over.
Hoor graag zo spoedig mogelijk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is eenvoudig, maar het antwoord helaas niet.

Hoeveel overledenen er in een graf mogen, staat of in de grafakte (of grafbrief of overeenkomst of de beschikking, afhankelijk van of het een gemeentelijke begraafplaats is of niet), of in het beheersreglement of de beheersverordening of in de nadere regels behorend bij het beheersreglement of de beheersverordening.

Het aantal kisten in een zandgraf kan volgens de wet maximaal 3 zijn. Maar het kunnen er ook meer zijn als het een keldergraf is en als het een graf is dat geschud is of geschud kan worden.

Een kist moet in principe een bepaalde afstand tot het gemiddelde grondwaterpeil hebben. In sommige steden en dorpen kan er daarom maar 1 kist in een graf staan. Op andere plekken kunnen 2 of 3 kisten boven elkaar staan. De verschillen kunnen heel lokaal zijn. Er bestaan begraafplaatsen waar men op het ene gedeelte 2 diep kan begraven en op het andere gedeelte 3 diep, omdat het grondwater zo anders staat.

Dan hebben begraafplaatsen soms ook nog verschillende regels met betrekking tot het 'uitwisselen' van kisten en asbussen. Er kunnen dan of 3 kisten of 3 asbussen in een graf, of bijvoorbeeld 2 kisten en 1 asbus of 1 kist en 2 asbussen. Technisch is het helemaal niet nodig, want een asbus neemt niet dezelfde ruimte in als een kist en heeft ook niets te maken met de afstanden tot andere kisten of het grondwater, die voor kisten gelden. Maar dat is een beslissing van de begraafplaatshouder.

Als in uw geval in de grafbrief of overeenkomst niets over het aantal overledenen in het graf staat, moet dat in het beheersreglement of de beheersverordening staan, of in de uitvoeringsregeling van het beheersreglement of de beheersverordening.

En wat ook nog kan, is dat het niet geregeld is. Ik ken een paar gemeenten die in hun beheersverordening hebben staan dat het college van B&W het aantal overleden in het graf vaststelt, maar waar men vergeten is een dergelijk besluit te nemen.
Ik ken ook kerkelijke begraafplaatsen waar men geen beheersreglement heeft en in het verleden geen papieren voor de uitgifte van een graf verstrekte.

Als er niets geregeld is, betekent dat dat de rechthebbende van het graf zelf mag beslissen hoeveel personen hij of zij in het graf wil laten begraven, binnen de kaders van de wet. In een beheersreglement of de beheersverordening kan de houder van de begraafplaats die mogelijkheden beperken. Als die stukken niet bestaan, is er geen beperking. Dan kunnen er 3 kisten en een oneindig aantal asbussen in een graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE