Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

25 jaar, als nabestaande, grafrecht betalen voor een koopgraf?


20 januari 2013

Vraag nummer: 33374

Mijn vader heeft in 1947,toen mijn broer is overleden,een familiegraf aangekocht,vader in 1961 overleden is bijgezet in dit graf,mijn moeder in 1987 overleden ,om mij onbekennende redenen ,elders begraven terwijl voorgenoemde koopgraf bestemd was voor 3 personen.
Ik betaal nu al 25 jaar grafrechten ,nu pas ben ik er achter gekomen, dat dit tenonrechte is.
Gaarne Uw advies.

Antwoord:

Geachte heer,

U schrijft als 25 jaar ten onrechte grafrechten te hebben betaald. Waarom zou dat ten onrechte zijn? Als u in 1987 de rechten op het graf van uw broer en vader hebt overgenomen, is het logisch en terecht dat u de kosten betaalt. Als er kosten zijn, natuurlijk.

U schrijft dat sprake is van een koopgraf. Ja, dat kan, maar de term 'koopgraf' - als die term in de akte van uitgifte staat - zegt nog helemaal niets over de kosten. Er werden vroeger wel vaker (koop- en/of huur)graven uitgegeven, waar men jaarlijks voor moest betalen. Soms werden de graven voor onbepaalde tijd uitgegeven, maar moest men jaarlijks onderhoudskosten betalen. Er bestonden allerlei varianten in de verplichtingen.

Maar men kan een juridische situatie en een betalingsverplichting eigenlijk alleen goed beoordelen als men de grafakte uit 1947 en alle relevante oude regelingen (zoals het beheersreglement of de beheersverordening en heffingsverordening uit 1947) en ook nieuwere reglementen en verordeningen in hun geheel bekijkt. Het woord 'koopgraf' betekent op zichzelf niets.

Als het gaat om een graf op een gemeentelijke begraafplaats en de kosten op aanslag zijn betaald, zijn de kosten niet terug te vorderen. De aanslag is een belasting, die na zes weken na de aanslag onherroepelijk is, ongeacht of zij terecht was of niet.
Bij een kerkelijke of andere particuliere bijzondere begraafplaats kan men tot 5 jaar terug nog betalingen retour vragen als zou blijken dat ze onterecht zijn gedaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE