Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

20 jaar recht / 10 jaar ruimen


29 november 2009

Vraag nummer: 7089  (oude nummer: 14447)

Hr van der Putten,
Het vlg. is mij niet duidelijk. Het grafrecht mag c/q moet men voor min. 20 jaar vastleggen in de grafakte (art. 28 sub 1) Een graf mag men niet binnen min. 10 jaar na laatste begraving ruimen. (art 31. sub) Waarom het voor ene 20 jaar en het andere voor 10 jaar. Als men na 10 jaar het graf mag ruimen waarom dan een grafrecht van 20 jaar.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

In de Wet op de lijkbezorging staat op dit moment dat men een eigen graf minimaal voor 20 jaar moet uitgeven. Volgend jaar, in 2010, verandert dat in 10 jaar.

De termijn van 20 jaar was o.a. ingegeven door de idee dat een eigen graf voor meer dan 1 persoon bestemd is en dat men dan meteen een langere termijn regelt dan de termijn van grafrust. Anders zou men altijd bij een bijzetting in het graf meteen een verlenging moeten regelen en betalen; dat is niet nodig als een bijzetting binnen de eerste 10 jaar valt. Want dan is er nog ruim 10 jaar over.

10 jaar is de termijn waarbinnen men een graf niet mag ruimen nadat daar laatstelijk een overledene is begraven. Anders gezegd: men moet een stoffelijk overschot minstens 10 jaar begraven houden.
Als je een graf voor 1 persoon hebt en dat graf wordt uitgegeven op het moment van het overlijden (geen reservering bij leven), dan zou een graftermijn van 20 jaar inderdaad niet nodig zijn. Dan kan technisch gezien een termijn van 10 jaar voldoende zijn. Dat maakt de wetswijziging volgend jaar ook mogelijk.

Maar eigen graven worden meestal uitgegeven voor echtparen of partners. Het is natuurlijk niet zeker dat beiden enkele dagen na elkaar overlijden, zodat dan de termijn van grafust voor beiden mooi gelijk oploopt. Meestal zit er een aantal jaren tussen en soms wel vele jaren, soms zelfs tientallen. Daarom staat de termijn van grafrust los van de termijn van uitgifte van een graf. Als bijvoorbeeld een graf voor 20 jaar in 2000 is uitgegeven, maar een tweede bijzetting pas in 2017 plaats vindt, zal het grafrecht voor minstens 7 jaar moeten worden verlengd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE