Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

2 tarieven graf (buitenstaanders betalen hoger tarief; in dit geval onterecht)


13 juni 2008

Vraag nummer: 5494  (oude nummer: 10882)

In 2000 is mevr. X begraven in een dubbelgraf (naast elkaar).De familie betaalt het tarief wat geldt voor degenen die aangesloten zijn bij de kerk en de kerkbalans betalen. Er is een tweede, hoger, tarief voor "buitenstaanders". Dit heeft de kerk besloten om shoppen naar goedkopere begraafplatsen te voorkomen. Nu is de dochter van mevr. X overleden en in maart 2008 in het tweede graf begraven. De dochter heeft geen binding met de kerk. Op de rekening staat nu het verschil tussen duurder en goedkoper graf. Mag dit. Of had de kerk in 2000 aan moeten geven dat bij herziening van het beleid er bijkomende kosten kunnen zijn. De regeling duurder en goedkoper is n.l. pas na 2000 ingegaan.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een begraafplaatshouder kan verschillende tarieven hanteren voor lidmaten en voor 'buitenstaanders'. Zowel voor de huur van het graf als voor de kosten van het begraven.
Als het dubbelgraf echter al in 2000 is gehuurd en toen de kosten betaald zijn, kan men in 2008 geen opslag huur rekenen voor een begraving in het tweede graf. Wel mag men voor het begraven (openen en sluiten graf) voor een 'buitenstaander' een ander hoger tarief rekenen.
Als nog niet zeker is wie in een bepaald graf begraving zal worden en de kerk het 'shoppen' wil tegengaan, kan men voor een graf waar nog niet begraven wordt maar dat gereserveerd wordt, het hogere tarief rekenen. Als een graf echter reeds voor een lager tarief uitgegeven is, mag men later geen opslag meer hanteren, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen op het moment van uitgifte van het graf. Het moet dan bijvoorbeeld in de grafakte staan. Maar u schrijft dat de regeling duurder/goedkoper pas later in is gegaan. Dan kan het voor dit graf niet meer van toepassing zijn.

De rekening hoeft niet betaald te worden, althans op dit punt. Als de kerk (het niet betaalde deel van) de rekening dan wil innen via de rechter, zal men zeker bemerken dat deze regeling aan reeds uitgegeven graven niet kan worden opgelegd. Je kunt een bestaand contract - want dat is het - niet later eenzijdig veranderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE