Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

stoffelijke resten opeisen omdat het graf van mijn moeder geruimd wordt en ik de grafrechten niet kan betalen.

22 februari 2009

Vraag nummer: 6198 (oude nummer: 12374)

Over een jaar vervallen de grafrechten van mijn moeders graf. Ze is dan 20 jaar dood. Ik wil niet dat ze in een knekelkuil gegooid wordt maar ik wil wat er nog is laten opgraven en op prive terrein laten herbegraven of laten cremeren en de resten zelf herbegraven. Mag dat? graag advies.
Met groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt de stoffelijke resten van uw moeder laten opgraven en laten cremeren. Dan kunt u met de as vervolgens doen wat u wilt.
U kunt ook de stoffelijke resten laten opgraven en in een ander graf laten begraven, eventueel op een andere begraafplaats. Wat NIET kan en mag is de stoffelijke resten op een prive terrein laten herbegraven. Stoffelijke resten uit een graf moeten altijd op een begraafplaats (her)begraven worden. Zo staat het in de wet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder