Verklaring van Erfrecht

Erfgenamen en bevoegdheden vastleggen

Het kan zijn dat een uitkerende instantie (bijvoorbeeld een verzekeraar) of de bank vragen om een verklaring van erfrecht. Dit is niet altijd nodig maar het kan zijn dat er wel naar wordt gevraagd. Soms is het aan te raden een verklaring van erfrecht op te stellen, zelfs al wordt er niet naar gevraagd.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariƫle akte waarin de belangrijkste feiten rondom een nalatenschap vastgelegd worden door een notaris. Erfgenamen of nabestaanden moeten zelf de opdracht daartoe geven aan een notaris.
De notaris doet vervolgens onderzoek naar de erfgenamen en kijkt na of er een testament is. Vervolgens wil de notaris weten wat de erfgenamen met de nalatenschap doen. Gaan ze de erfenis aanvaarden? Verwerpen? Ook deze feiten moeten genoemd worden in de verklaring van erfrecht.
De akte vermeldt de naam van de overledene en de datum van overlijden. Er wordt genoemd wie de erfgenamen zijn, of er een testament was, de aanwezigheid van een executeur en diens bevoegdheden. Als erfgenamen (gezamenlijk) een persoon hebben gemachtigd bepaalde zaken af te wikkelen is deze volmacht ook terug te vinden in de verklaring van erfrecht. Het is in het belang van de erfgenamen dat uw bank of uitkerende instantie weet aan wie de saldi of de uitkering toekomen.

Vraag een prijsindicatie vooraf

Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe ingewikkelder een situatie is, hoe meer onderzoek een notaris moet doen. Dit kan de prijs van een verklaring van erfrecht omhoog stuwen. Het kan om die reden verstandig zijn goede afspraken met uw notaris te maken. Vraag een prijsindicatie vooraf en spreek (in geval van een ingewikkelde erfenis met een klein vermogen) af wat de grens van de kosten mag zijn. Een verklaring van erfrecht heeft niet zoveel zin als de kostprijs van de verklaring hoger is dan het saldo van de erfenis.

Andere akten en verklaringen

Verklaring van executele
AIs er een executeur benoemd is en de verklaring van erfrecht vermoedelijk veel tijd zal kosten dan kan er snel een verklaring van executele worden aangevraagd. Voordeel is dat de executeur met deze verklaring snel de bevoegdheid kan verkrijgen de bankrekeningen te beheren.

Akte van verdeling
In een akte van verdeling staat wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap verdeeld is onder de erfgenamen. Een boedelbeschrijving en instructies over hoe bepaalde zaken geleverd moeten worden kunnen in de akte worden benoemd. Soms is een akte van verdeling nodig, bijvoorbeeld in geval van een minderjarige erfgenaam. In andere gevallen kan een akte van verdeling aan te bevelen zijn. De erflater kan ook bepaald hebben dat de akte van verdeling moet worden opgesteld.

Akte van vaststelling erfdelen
Deze akte kan verstandig zijn in de situatie dat kinderen een vordering hebben op een stiefouder. De erfdelen worden vastgelegd in een akte en iedere erfgenaam ondertekent deze akte. Zo is later altijd duidelijk welke vordering het stiefkind heeft als de stiefouder overlijdt.

Tip: Soms kunnen akten met elkaar gecombineerd worden, dit scheelt uiteraard in de kosten.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE