Ruzie over de erfenis

Voorkomen en oplossen van conflicten rondom een nalatenschap

Er kan op een gegeven moment ruzie ontstaan tussen de erfgenamen. Een ruzie kan allerlei achterliggende oorzaken hebben. Voor erfgenamen is het belangrijk om te beseffen dat een ruzie nooit de afwikkeling van de erfenis bevordert. Ruzie zorgt vaak voor langer tijdsverloop en voor hogere kosten. Als een ruzie helemaal escaleert dan kunnen zelfs gerechtelijke kosten een behoorlijke kostenpost worden voor de erfgenamen.

Hoe kunt u ruzie voorkomen?

Het beste is om tijdig maatregelen te treffen tijdens het leven. Een goed testament en het inlichten van erfgenamen over de gemaakte keuzes in een testament kunnen al veel goed doen. Een executeur is in alle gevallen aan te bevelen. Een executeur die tevens erfgenaam is heeft een dubbel belang, om die reden kan een onafhankelijke derde een juiste keuze zijn.

Als de erfgenamen na het overlijden ruzie hebben valt er niet veel meer te regelen door een buitenstaander. De erfgenamen kunnen alleen dan zorgen voor een vlotte afhandeling als ze allemaal meewerken aan een oplossing.
Oplossingen kunnen zijn:

  • Alle erfgenamen kiezen één gevolmachtigde die voor hen de nalatenschap beheert en helpt afwikkelen.
  • De erfgenamen kiezen allemaal een aparte gevolmachtigde zodat alleen de gevolmachtigden met elkaar te maken hebben.
  • De erfgenamen kiezen samen voor de hulp van een mediator.


Let op: Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan het zijn dat u verzekerd bent voor juridische bijstand, informeert u bij uw verzekeraar. In geval van een laag inkomen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten (zie raad voor rechtsbijstand)

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE