Wettelijke vereffening

Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

Er bestaan een aantal uitzonderingen waarbij de verplichting tot de wettelijke vereffening niet geldt, namelijk:

  • Als er een executeur is die kan aantonen dat het saldo van de nalatenschap ruim voldoende is.
  • Als een wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam aanwezig is en het saldo van de nalatenschap ruim voldoende is.
    (De wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek indienen bij de kantonrechter.)
  • Als de wettelijke verdeling van toepassing is en de langstlevende partner de nalatenschap niet beneficiair heeft aanvaard.

Wat u moet doen

Als geen van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn moet de nalatenschap, na beneficiair aanvaarden, vereffend worden volgens de wet. De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar of de kantonrechter kan een vereffenaar aanwijzen. Zolang de kantonrechter niemand aanwijst worden de erfgenamen gezien als de vereffenaar. Dit betekent dat de erfgenamen ook de richtlijnen voor een vereffening moeten volgen. U moet in dat geval in ieder geval een boedelbeschrijving opmaken (een overzicht maken van alle bezittingen en schulden), de bekende schuldeisers oproepen en de schulden (zo veel mogelijk) voldoen.

Als de kantonrechter een vereffenaar benoemt, geldt er een zwaardere vereffeningsprocedure.

Komt u er niet helemaal uit maak dan gebruik van de notaristelefoon (0900 346 9393 ) of win advies in bij uw eigen notaris.

Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >