Aanvaarding van de erfenis

Eigenaar worden van bezittingen, vermogen en schulden van een overledene

Als u de erfenis aanvaard dan betekent dit dat u, samen met de overige erfgenamen (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen en van de schulden. Ook wordt u, met de andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Als er een executeur is dan is de executeur daarvoor verantwoordelijk.

Schulden

De schuldeisers kunnen de schulden nu op u verhalen. Dat wil zeggen dat als de schuld hoger is dan de bezittingen van de overledene, de schuldeisers de schuld op u kunnen verhalen. U bent alleen verantwoordelijk voor uw deel van de schulden. Als u bijvoorbeeld met drie erfgenamen bent die ieder één derde deel erven, dan kan de schuldeiser één derde van de schuld op u verhalen. Dreigt u door een erfenis in de financiële problemen te raken, dan kunt u terecht bij de schuldhulpverlening.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Het wegnemen van een familiefoto-album wordt niet gezien als een daad van zuivere aanvaarding, dit geldt ook voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan de kringloopwinkel.

De Eerste Kamer ging in juni 2016 akkoord met het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’. Indien erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan met het verzoek de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Een onverwachte schuld is een schuld die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding. Er is geen sprake van een onverwachte schuld als de schuld bekend was, maar de hoogte ervan niet. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij de administratie raadpleegt en onderzoek verricht. De erfgenaam moet ook navraag doen bij de schuldeiser over de hoogte van de schuld. Alleen als de schuldeiser foutieve informatie verstrekt, kan er sprake zijn van een onverwachte schuld. In de praktijk zal een schuld niet snel als onverwacht wordt betiteld.

Hoe aanvaardt u de erfenis

U hoeft niets te doen om een erfenis zuiver te aanvaarden. Het is gebruikelijk dat een notaris, bij het opstellen van de verklaring van erfrecht, een verklaring voor de aanvaarding opstelt. Het is, doordat er een getekende verklaring is, duidelijk dat de nalatenschap zuiver is aanvaard.

Als u zich gedraagt alsof u de erfenis aanvaard heeft gaat de wetgever ervan uit dat uw keuze de zuivere aanvaarding is. Verkoop de auto dus nog niet voordat u zeker weet welke keuze u maakt met de nalatenschap.

Let op: Als u minderjarige kind erfgenaam wordt mag u niet zomaar een keuze maken als wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. U bent verplicht om binnen drie maanden te kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Het kind wordt op deze manier beschermd tegen verkrijging van mogelijk aanwezige schulden. Hier kunt u lezen wat dit voor gevolgen kan hebben.

Verwerpen namens uw minderjarige kind mag u ook niet zondermeer doen, u heeft hiervoor de toestemming nodig van de kantonrechter.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >