Erfenis verdelen?

Zorgen dat de verdeling goed verloopt

De erfgenamen hebben de taak de erfenis te verdelen, ook als er een executeur is benoemd. Alleen als de executeur in het testament meer bevoegdheden heeft gekregen kan het zijn dat de executeur de erfenis mag verdelen.
De boedel verdelen kan best lastig zijn voor de erfgenamen. Niet alleen is het belangrijk dat de spullen gelijkelijk verdeeld worden, ook kan het zijn dat er bepaalde stukken zijn waar meerdere erfgenamen interesse in hebben. U moet samen overeenstemming bereiken over de verdeling. Als er een executeur is kunt u deze vragen te helpen met de verdeling. Als de executeur de erfgenamen telkens goed op de hoogte heeft gehouden en naar hun mening heeft gevraagd zal de verdeling meestal soepeler verlopen.

Waar kunt u op letten bij een eerlijke verdeling

Houd rekening met de volgende zaken:

  • Alle erfgenamen mogen hun voorkeuren kenbaar maken.
  • Als er bepaalde waardevolle stukken zijn die verdeeld worden is een taxatie aan te bevelen.
  • Zaken met een emotionele waarde hoeven niet altijd getaxeerd te worden, deze zaken kunnen bv. ook tellen per onderdeel. (serviesgoed, fotoboeken etc.)
  • Bij de verdeling van het banksaldo rekening houden met uitbetaalde voorschotten, schenkingen die verrekend moeten worden, verrekening i.v.m. toedeling van bepaalde inboedelgoederen of de auto.
  • Er bestaan bepaalde praktische technieken om een verdeling eerlijk te laten verlopen. Zo kan gedacht worden aan het memo-systeem of een intekenlijst. Indien er meer gegadigden zijn voor een bepaald item, wordt er geloot.


Als de erfgenamen er niet uitkomen en een erfgenaam werkt niet mee aan de verdeling, dan kunnen de overige erfgenamen zich tot de rechter wenden om een verdeling af te dwingen.

Soms escaleert een verdeling, doordat een erfgenaam bepaalde zaken meeneemt zonder dat de andere erfgenamen naar hun mening is gevraagd. In die situaties dat er niet meer te praten valt is het verstandig om een erfrechtadvocaat of mediator te raadplegen.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE