Nagaan of er wensen vastgelegd zijn

Nagaan of en hoe wensen t.a.v. de nalatenschap vastgelegd zijn

De meest voorkomende manieren om wensen vast te leggen ten aanzien van een nalatenschap zijn de codicil en het testament.

Codicil

In een codicil kan een persoon beschrijven welke inboedel- of persoonlijke goederen hij aan iemand wenst na te laten. De goederen moeten beschreven staan en ook de persoon die het toekomt moet duidelijk omschreven zijn. Ook de uitvaartwensen kunnen in een codicil zijn beschreven. Roerende zaken en geldsommen zijn, beschreven in een codicil niet rechtsgeldig.

Een codicil moet handgeschreven zijn door de erflater, gedateerd en ondertekend. Let op: Het is veiliger een codicil goed op te slaan, aan een vertrouwenspersoon in bewaring te geven, (meerdere exemplaren te maken) of in bewaring te geven bij een notaris. Als u het zomaar laat zwerven kunnen erfgenamen het codicil verzwijgen zonder dat iemand van het bestaan op de hoogte is.

Over het opstellen van een codicil kunt u meer lezen in 'Codicil'.

Oude codicillen voor 1 januari 2003

Voor 2003 waren de regels voor een codicil anders. De executeur kon in het codicil worden benoemd. Executeursbenoemingen in codicillen van voor 2003 blijven geldig.

Nagaan of de overledene een testament had

In het Centraal Testamentenregister (CTR) registreren notarissen wanneer en bij welke notaris, iemand een testament heeft opgemaakt. Het CTR geeft antwoord op de vraag of de overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt, maar biedt geen inzage in het testament.

Iedere notaris kan voor de erfgenamen het CTR raadplegen. Een nabestaande kan met een schriftelijke aanvraag (gratis) nagaan of de overledene een testament heeft.

U moet het volgende doen:
Download hier het aanvraagformulier voor gegevens van het CTR. Volg de instructies op het formulier en zend het ingevulde formulier, samen met de akte van overlijden naar het, in het formulier, genoemde adres.
Binnen enkele dagen krijgt u bericht en weet u of en zo ja, bij welke notaris het testament van de overledene is opgeslagen.

Als er een testament is kunt u terecht bij de notaris. Neem de informatie van het CTR mee naar de notaris, dat maakt het opvragen van het testament makkelijker. Niet iedereen kan zomaar het testament inzien. Als u geen erfgenaam of belanghebbende bent dan heeft u geen recht op inzage en zal de notaris u weigeren.

Buitenlandse Testamentenregisters

Woonde de overledene in het Buitenland en wilt u weten of er een testament is dan kunt u contact opnemen met een notaris in het betreffende land. In sommige landen hoeven testamenten niet vastgelegd te worden bij een notaris. Het kan dus zijn dat de registratie van testamenten in het Buitenland niet altijd juist is.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn