Vaststellen nalatenschap

Na een overlijden gaan de schulden en bezittingen van de overledene over op diens erfgenamen. Maar wat erft iedere erfgenaam? Voordat vastgesteld kan worden hoe groot het erfdeel per erfgenaam is zal vastgesteld moeten worden wat de omvang van de totale nalatenschap is.

Het totaal van alle bezittingen minus het totaal van alle schulden vormt de nalatenschap.

Let op: in de wet zijn allerlei artikelen opgenomen die voorschrijven wat er tot de nalatenschap behoort en wat niet. In geval de situatie niet standaard is raden wij u aan om advies in te winnen bij een notaris of specialist over al uw erfzaken.

Om vast te stellen en aan te tonen wat de nalatenschap is wordt vaak een boedelbeschrijving opgesteld.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >