Vaststellen nalatenschap

Na een overlijden gaan de schulden en bezittingen van de overledene over op diens erfgenamen. Maar wat erft iedere erfgenaam? Voordat vastgesteld kan worden hoe groot het erfdeel per erfgenaam is zal vastgesteld moeten worden wat de omvang van de totale nalatenschap is.

Het totaal van alle bezittingen minus het totaal van alle schulden vormt de nalatenschap.

Let op: in de wet zijn allerlei artikelen opgenomen die voorschrijven wat er tot de nalatenschap behoort en wat niet. In geval de situatie niet standaard is raden wij u aan om advies in te winnen bij een notaris of specialist over al uw erfzaken.

Om vast te stellen en aan te tonen wat de nalatenschap is wordt vaak een boedelbeschrijving opgesteld.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE