Executeur

De persoon die de nalatenschap afwikkelt

De persoon die in het testament genoemd wordt om de nalatenschap af te wikkelen heet de executeur. De oude benaming is executeur-testamentair. Er wordt ook wel gesproken over de sterren-executeur. Zo heeft de executeur met één ster minder bevoegdheden dan de executeur die drie sterren heeft. Wettelijk gezien bestaat er één executeur. Een gewone executeur heeft volgens de wet de taken en bevoegdheden die overeenkomen met de zogenaamde twee sterren executeur. In het testament kunnen de taken en bevoegdheden van de executeur beperkt worden of uitgebreid worden. Zo kun je bv. bepalen dat er een executeur is die alleen de uitvaart regelt, ook wel de executeur met één ster genoemd.

Het is ook mogelijk om verschillende executeurs te benoemen die hun taken gezamenlijk doen of die ieder een verschillende taak krijgen.

Een executeur benoemen

Een executeur benoemen in uw testament verdient vrijwel altijd de voorkeur. Een executeur kan de voortgang van de afwikkeling bevorderen, en kan ook van essentieel belang zijn als de erfenis positief is en door één of meer erfgenamen benificiair is aanvaard.
Het kan verstandig zijn om een onafhankelijk derde te benoemen tot executeur in plaats van één van de erfgenamen.

Taken van de executeur

De executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren en schulden vanuit de nalatenschap te voldoen. Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken. Bent u zelf benoemd tot executeur of wilt u meer weten, meer informatie over de executeur vindt u op www.novex-executeur.nl. U kunt ook kijken op www.sce-executeurs.nl.

Hoe kan je je uitvaartwensen het beste vastleggen
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >