De erfenis verwerpen

Weigering van een nalatenschap

Een erfgenaam kan de erfenis verwerpen. Als een erfgenaam verwerpt is hij geen erfgenaam meer. Door verwerping kan er sprake zijn van plaatsvervulling. Bij plaatsvervulling erven de kinderen van de persoon die verwerpt. Het kan om bepaalde redenen niet gewenst zijn dat de nalatenschap door plaatsvervulling bij de kinderen terecht komt. Als een erfgenaam die geen schulden wilt erven de erfenis verwerpt is het niet handig als zijn kinderen vervolgens als erfgenaam optreden. De kinderen zouden dan op hun beurt ook moeten verwerpen, als de kinderen minderjarig zijn heeft u daarvoor een machtiging van de kantonrechter van de geboorteplaats van de kinderen nodig.

Als alle erfgenamen de erfenis verwerpen worden erfgenamen gezocht in de opvolgende groep.

Wilt u met meerdere erfgenamen de erfenis verwerpen zorg dan dat u gezamenlijk de akte van verwerping laat opmaken, bij de rechtbank of via een notaris. U betaalt dan slechts één maal de griffiekosten.

Waarom zou u de erfenis verwerpen?

Het kan zijn dat erfgenamen op de hoogte zijn van behoorlijke schulden en daardoor de erfenis niet wensen te accepteren. Emotionele aspecten kunnen ook een rol spelen in het besluit te verwerpen.
Als u twijfelt aan verwerpen en toch niet helemaal zeker bent van de omvang of samenstelling van de erfenis is beneficiaire aanvaarding een goede optie.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE