Bankrekeningen

Toegang, incasso's, facturen

Na het overlijden moeten nabestaanden de bank zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Soms pinnen nabestaanden snel de bankrekening leeg, maar dit is niet aan te bevelen. Het lijkt misschien een goed idee, maar het is feitelijk geen legale handeling. Immers, na overlijden vervallen machtigingen direct en is het de bedoeling dat eerst wordt uitgezocht van wie de banktegoeden zijn. Zodra het overlijden bij de bank wordt gemeld blokkeert men de bankrekening. Pas als duidelijk is wie de rechtmatige erfgenamen zijn van het tegoed zal de bank de rekening deblokkeren. De rekening komt dan op naam te staan van de “erven van…”

Het kan zijn dat de bank om een verklaring van erfrecht vraagt.

Banken vragen niet altijd om een verklaring van erfrecht. Als u getrouwd bent of geregistreerd partner, er geen testament is en het saldo niet hoger is dan € 100.000 zal de bank niet altijd om een verklaring vragen. Banken hebben hun eigen beleid of er wel of niet om een Verklaring van Erfrecht wordt gevraagd.

En/of rekening

Als één van de rekeninghouders overlijdt zal de bank, na melding van het overlijden, de pasjes en internettoegang van de overledene blokkeren. De rekening blijft voor de mederekeninghouder gewoon toegankelijk. Is de mede-rekening houder niet of slechts gedeeltelijk gerechtigd om over de rekening te beschikken, dan zullen de (mede)erfgenamen dit zelf bij de bank moeten melden.

Automatische incasso’s en periodieke overboekingen

Erfgenamen zullen zelf moeten controleren of er automatische incasso’s moeten worden stopgezet of periodieke overboekingen moeten worden gestaakt. Erfgenamen kunnen vragen om de benodigde informatie en zo inzicht krijgen in alle transacties.

Wanneer bekend is wie gerechtigd is het beheer over de ervenrekeningen te voeren en deze heeft bij dezelfde bank al een rekening, dan zal de ervenrekening toegevoegd worden aan het account van de beheerder/executeur.

Facturen

Binnenkomende facturen die gedurende de blokkade van de rekening binnen komen en verband houden met het overlijden of de rechten en plichten van de erfgenamen, kunnen bij de bank worden ingediend. De bank zal voor betaling zorgen. Nabestaanden hoeven dus niet met onbetaalde (uitvaart) facturen te blijven zitten. Het saldo moet natuurlijk wel toereikend zijn.

Let op: Voor al uw vragen kunt u bij uw bank terecht, de meeste banken hebben een zogenaamde Nabestaandendesk.

Hoe betaal je de uitvaart als rekening overledene is geblokkeerd?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >