Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wetswijziging resomation


15 maart 2010

Vraag nummer: 7419  (oude nummer: 15454)

Waarom moet de WLB gewijzigd worden bij invoering resomation?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan men direct in artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging lezen: "Lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze."
Andere bij of krachtens de wet voorziene wijzen van lijkbezorging staan in Hoofdstuk V. 'Bijzondere wijzen van lijkbezorging' (artikelen 67-70). In artikel 67 wordt ontleding in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs genoemd.
In artikel 70 wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur met voorschriften omtrent de wijze, waarop met lijken van personen of van doodgeborenen, aan boord van Nederlandse schepen op zee overleden onderscheidenlijk ter wereld gekomen, gehandeld dient te worden. In de betreffende algemene maatregel van bestuur, het Besluit op de lijkbezorging, worden de gevallen geregeld, waarin een lijk overboord wordt gezet.

We kennen dus begraven, cremeren, ontleden en overboord zetten als wettelijk toegestane vormen van lijkbezorging.
Geen resumatie (of in het Engels: resomation).
Ook cryonics en cryomatie / cryomeren (lyofilisatie of vriesdrogen) zijn geen toegestane vormen van lijkbezorging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE