Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat zijn de mogelijkheden na een zeer ernstig incident tijdens de begrafenis voorgedaan? Wat zijn de mogelijkheden?

18 november 2008

Vraag nummer: 5883 (oude nummer: 11749)

Mijn vader is gisteren begraven. Bij het zakken van de kist met touwen liet men de kist verticaal in het graf vallen en heeft ongeveer vijf minuten verticaal gehangen. Schade aan kist. Materialen , geen respectvolle begrafenis. Mijn vader verschoven. Respectloze uitvaarleider. Wat zijn op zeer korte termijn de mogelijkheden, zeker gelet op het feit van het ernstige incident en vooral de storende aanwezigheid van de uitvaartleider. Hij heeft zichzelf verre van goed voorbereid. DELA

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst gecondoleerd met dit zeer recente verlies van uw vader.

U kunt een klacht indienen bij de uitvaartonderneming. Die moeten uitleggen wat er gebeurd is en waarom. Liet een van de dragers die de touwen hanteerden een touw glippen, brak er een touw, bleef een touw ergens achter haken? Was het een fout waar de uitvaartondernemer voor verantwoordelijk was, of de begraafplaats? Was het een kwestie van slechte voorbereiding, onervaren medewerkers, etc. etc.? Of was het echt een ongeluk?
Dat moet men u maar eens rustig uitleggen.

Iets anders is nog hoe de kwestie is opgelost. Een ongelukje, hoe pijnlijk ook, kan altijd gebeuren. Dat is helaas nooit uit te sluiten. Maar de belangrijke vervolgvraag, los van de vraag of het een fout of een ongeluk was, is hoe het werd opgelost en wat daarbij de rol en het optreden van de uitvaartleider was. Wat heeft hij gedaan om het euvel te verhelpen en hoe snel en vakkundig?

Ik adviseer om een gesprek aan te gaan met de uitvaartonderneming en de zaak zo rustig mogelijk te bespreken. Ik zeg 'zo rustig mogelijk', omdat hier natuurlijk altijd emoties bij spelen. Wat gebeurd is, is helaas niet terug te draaien, maar men zal begrip moeten tonen voor uw - terechte - verontwaardiging.

Als u er samen in een of twee gesprekken of eventueel in een briefwisseling niet uit komt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Informatie over de procedure en afhandeling van eerdere klachten kunt u vinden op de site www.uitvaart.nl/ombudsman.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder