Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onvrede met Uitvaartverzorger

3 januari 2009

Vraag nummer: 6037 (oude nummer: 12059)

Geachte heer mevrouw,
Ik heb een vraag met betrekking tot de begrafenis van mijn vader en de informatie die we niet kregen van de uitvaartverzorger. Mijn vader werd onlangs (net als mijn moeder 24 jaar geleden) in een algemeen graf begraven. Wij waren niet op de hoogte van de kenmerken van een algemeen graf, mijn vader had dit altijd zelf geregeld. Er was een groot gezin te onderhouden toentertijd dus de keuze was een algemeen graf. Toen mijn vader was begraven zagen we een dag later opeens een bordje bij zijn graf waar een andere naam op stond en schrokken hier hevig van, dachten dat de begraafplaats een fout had gemaakt. Bij navraag bleek pas wat een algemeen graf eigenlijk inhoud. Bij mijn moeders graf lag alleen haar steen en al die jaren hebben wij nooit geweten dat daar ook iemand anders bij lag, zoals later bleek, die andere mensen hadden simpelweg geen gedenkteken geplaatst. Wij vonden het erg triest dat onze ouders apart begraven lagen maar vanwege de 5 dagen termijn wisten we niet goed wat zo gauw te doen, er zijn emoties en wij wisten absoluut niet beter! Na de begrafenis zijn we zelf door gaan vragen bij de begraafplaats zelf en kwamen erachter dat ons moeders graf volgend jaar op de lijst zou komen om geruimd te worden. De schok en het verdriet hierom, mijn vader lag er immers pas, was groot. We hebben toen besloten tot een hergrafenis in een eigen graf, want dit kon nog binnen een termijn van 2 maanden na de begrafenis van mijn vader. Onze moeder zou dan ook nu opgegraven worden en in een beenderkistje samen met onze vader worden herbegraven. Dit is inmiddels ook gebeurd gelukkig, via de begraafplaats, zonder tussenkomst van de uitvaartverzorger want die deed een prijsopgaaf die nog eens een stuk hoger lag dan de kosten van de begraafplaats. Ik hoef u niet te vertellen dat wij voortaan naar een andere uitvaartverzorger gaan want onze familie is zwaar teleurgesteld door deze gang van zaken. Ik vraag mij nu dan ook af of wij op grond van het niet geven van de zo belangrijke informatie op het juiste moment en het nalaten van navraag van zaken bij de begraafplaats ivm het graf van onze moeder, wat wij zeker hebben aangehaald bij hen, een grond hebben een klacht in te dienen bij deze uitvaartverzorger. Wij hebben immers hierdoor emotioneel veel meer te verwerken gekregen en financieel veel meer kosten gehad dan nodig was geweest, ivm met het begraven en weer opgraven en nogmaals begraven van onze vader. Hierbij bleek ook nog eens dat de kist van slechte kwaliteit was, want na anderhalve maand was er al een plank losgegaan en doorgebogen. Kunt u mij verder helpen?
Met vriendelijke groet,
X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een uitvaartverzorger heeft de taak om de familie goed voor te lichten over de mogelijke keuzes en de consequenties van die keuzes. Waar het hier mis is gegaan kan ik uiteraard niet beoordelen. Het ligt voor de hand dat u zelf bij de uitvaartverzorger een klacht indient en tot een oplossing probeert te komen. Als u er samen niet uit komt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (www.uitvaart.nl/ombudsman). Dat is mogelijk als de uitvaartonderneming is aangesloten bij een organisatie die dit klachteninstituut voor het uitvaartwezen in stand houdt.

Ik plaats bij uw situatie toch nog enkele kanttekeningen. Ik weet niet of ze van toepassing zijn, maar dat is aan u om te beoordelen.

U zegt dat de uitvaartverzorger u niet verteld heeft wat een algemeen graf inhoudt. Ik hoor aan de andere vaak de opmerking van uitvaartondernemers dat zulk soort informatie wel is verteld, maar dat het op dat moment bij een familie niet doordringt. Uitvaartondernemers zijn er soms ook huiverig voor om er te ver op door te gaan, omdat het ook de indruk kan wekken dat men probeert om een familie in een emotioneel zwak moment een duurder graf 'aan te smeren'. Of omdat het pijnlijk kan zijn omdat een familie misschien wel een eigen graf zou wensen, maar de soms hoge kosten niet kan dragen. In een gemiddelde gemeente komen de kosten va een eigen graf op ongeveer 3.500,- euro; de kosten van een grafmonument zijn vaak 2.000,- euro of meer. Dat zijn forse bedragen.

Het is merkwaardig dat als uw moeder begraven is in een algemeen graf, dat u nooit de verschillen tussen een algemeen en een eigen graf zijn opgevallen. Ook als er op het graf van uw moeder maar 1 monument stond of lag. U had ook eens om u heen kunnen kijken. Algemene graven worden in de regel in aparte vakken aangelegd, omdat ze een kortere looptijd hebben dan eigen graven en zo efficienter geruimd kunnen worden. Dat helpt om de kosten te drukken. Op algemene graven liggen of staan altijd 2 of soms 3 kleinere monumenten, op eigen graven altijd maar 1. Dat die direct waarneembare verschillen op de begraafplaats u in 24 jaar niet aan het denken zetten, is merkwaardig. Maar misschien is er een goede reden voor. Misschien is de begraafplaats van uw ouders anders ingericht dan de meeste andere begraafplaatsen.

Dat de uitvaartondernemer voor het opgraven en herbegraven van uw vader een hoger kostenplaatje op tafel legde dan wanneer u het zelf bij de begraafplaats kon regelen, is niet onlogisch. Als hij werk uitvoert of laat uitvoeren, wil hij er ook iets op kunnen verdienen. Het kost hem en zijn mensen dan ook tijd.
Maar u bent er zelf al achter gekomen, gelukkig, dat het goedkoper was om dit zelf direct met de begraafplaats te regelen. Want dat is meestal het geval.
Ik snap ook niet goed dat mensen eerst naar een derde stappen, als ze iets van of op een begraafplaats willen. Gewoon zelf met de begraafplaatsbeheerder regelen is eenvoudiger en meestal goedkoper. Veel begraafplaatsen kunnen een op- en herbegraving in eigen beheer uitvoeren. Begraafplaatsen zonder eigen personeel, zoals vele kleinere begraafplaatsen, moeten u dan soms toch verwijzen naar een speciaal bedrijf of een uitvaartondernemer. Maar lang niet altijd.

Dat van een kist na anderhalve maand een plank was doorgebogen en had losgelaten, betekent niet dat het een slechte kist was. Alle kisten gaan kapot. Ze moeten na enige tijd juist ook kieren gaan vertonen om zuurstof door te laten en het natuurlijke, zeer langzame, ontbindingsproces van het stoffelijk overschot mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat kisten ook verteren, vermolmen etc. En dat ze inzakken en dat de grond later weer inklinkt.

Ik wijs u er tot slot graag op dat als de uitvaartverzorger in uw geval inderdaad heeft nagelaten om de verschillen tussen een algemeen en een eigen graf duidelijk te maken, u wellicht aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in de kosten van het herbegraven van uw vader.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder