Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

A-briefje medisch beroepsgeheim?

18 januari 2008

Vraag nummer: 5138 (oude nummer: 10139)

Momenteel ben ik met artsen aan het discussieren over de vraag of een verklaring van overlijden (A-verklaring) en ook de kennisgeving ex art. WLB onder het medisch beroepsgeheim vallen.
Artsen zijn van mening dat alles wat zij verklaren onder hun beroepsgeheim vallen en dus een uitvaartondernemer, of familielid niet de A-verklaring, als die in een gesloten envelop zit mag openen.
Ik ben het hier niet mee eens, want in de praktijk wil ik wel graag zien dat de overlijdenspapieren correct zijn ingevuld als ik bij de ABS kom voor een aangifte.

Antwoord:

Geachte heer,

De verklaring van overlijden (het A-briefje) valt niet onder het medisch beroepsgeheim.

De opgave van de doodsoorzaak (het B-briefje) valt wel onder het medisch beroepsgeheim. Daarom is in de Wet op de lijkbezorging (artikel 12a) ook bepaald dat het in een gesloten enveloppe aan de ambtenaar van de burgerlijke stand moet worden verstekt. Dat gelt niet voor het A-briefje.
Aan de enveloppe van het B-briefje is een strook bevestigd, welke de identiteit van de overledene vermeldt. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de strook afscheuren en houden. Maar hij zendt de enveloppe ongeopend, voor zover mogelijk voorzien van het nummer van de overlijdensakte, aan de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid.

Ik denk dat u de betreffende artsen kunt adviseren de Wlb er maar eens op na te slaan. Het is niet voor niets zo, dat het A-briefje niet in een gesloten enveloppe moet worden aangeleverd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder