Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven binnen 36 uur (maar binnen 24 uur verboden)


2 november 2003

Vraag nummer: 2609  (oude nummer: 3310)

Onlangs werd ons verzocht een begrafenis binnen afzienbare tijd uit te voeren. Het betrof een moslim. De begrafenis is gerealiseerd binnen 24 uur na overlijden, zulks met toestemming van de officier van justitie (althans dat het binnen 36 uur mocht).

Er staat in artikel 17 lid 2 dat tegen het besluit van de burgemeester beroep open staat bij de commisaris van de koningin.
Er zou dus een situatie kunnen ontstaan dat het besluit van de burgemeester nietig wordt verklaard. De begrafenis heeft dan reeds plaatsgehad.
Betekent dit dat je wel binnen 36 uur mag begraven met toestemming van de ovj, maar dus niet binnen 24 uur omdat nog beroep openstaat?

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad, op grond van artikel 88 van de Wlb mag je niet binnen 24 uur begraven omdat het verlof om binnen 36 uur te begraven nog niet in werking treedt.
Het gaat gelet op de tekst van artikel 88 niet eens zozeer om het beroep zelf en de vraag of het besluit van artikel 17 wel of niet wordt vernietigd. Het is eenvoudiger: het besluit van artikel 17 lid 2 werkt de eerste 24 uur nog niet.

Zie ook vraag 'Begraven binnen 24 uur (feitelijk niet mogelijk)'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE