Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wet op de lijkbezorging en betaling door gemeente


6 november 2002

Vraag nummer: 1452  (oude nummer: 1806)

Wed, 6 Nov 2002 13:21

Geachte heer/mevrouw,

Wijlen mijn moeder had een aow-uitkering + aanvulling door de gemeente. Zij is overleden in het ziekenhuis en de gemeente (plaats van overlijden) heeft op grond van de wet op de lijkbezorging, toestemming aan de begrafenisondernemer gegeven voor de kosten van crematie etc.
Nu blijkt dat de gemeente het tegoed op de girorekening van mijn moeder (nml. 1630 euro) heeft geind bij de postgiro (dit bedrag is overgemaakt door de postgiro naar de gemeente). Omdat de gemeente, vlgns de postgiro bewezen heeft dat zij (de gemeente) op grond van de wet op de lijkbezorging de kosten hebben betaald en dus op grond van deze wet recht hebben op dit tegoed.

De gemeente heeft een bedrag van 1500 euro (werkelijke kosten 3000 euro) aan de begrafenisondernemer betaald, met als reden dat zij dit maximaal vergoeden, het restant moet de familie maar betalen.

Ondertussen heeft de gemeente wel ook nog de 1630 euro van de girorekening van wijlen mijn moeder in hun bezit.

VRAAG: mag de gemeente dit doen? En moeten zij in beginsel niet de totale rekening, namelijk 3000 euro aan de begrafinisondernemer betalen?

Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden.

Ik hoor graag zo spoedig mogelijk van u.

Alvast bedankt,

met vriendelijke groeten,

mevrouw XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan op uw vragen geen volledig antwoord geven, omdat ik niet weet op basis waarvan de gemeente iets heeft betaald. Het kan aanvullende bijstand zijn geweest, maar ook iets anders.
Het kan zijn dat de gemeente de crematie heeft geregeld omdat de familie zelf geen actie ondernam. Ik kan dat uit uw verhaal niet afleiden.

Als het om bijzondere bijstand ging, denk ik dat er inderdaad een maximum vergoeding is. Ik zie geen reden waarom de gemeente het hele bedrag van de uitvaartondernemer zou moeten betalen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn kinderen verplicht om de kosten van de uitvaart van hun ouders te betalen; dat valt onder de wettelijke zorgplicht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenZijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?