Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar gecremeerd?


7 september 2010

Vraag nummer: 7678  (oude nummer: 16003)

Waar moet de man, die in hospice in Voorburg verblijft, maar in Rotterdam ingeschreven staat,worden gecremeerd?

De wt op lijkbezorging zal hier van toepassing zijn, want hij heeft niets,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U bedoelt waarschijnlijk te vragen welke gemeente actie moet ondernemen.

Ten eerste is niet relevant of een (a.s.) overledene niets heeft, maar of hij vrouw of kinderen of andere erfgenamen (broers/zussen, neven/nichten) heeft die aangesproken kunnen worden voor het regelen van de uitvaart en de kosten. Men moet hem dus vragen naar namen en adressen van mensen die men kan benaderen.

Als geen familielid gevonden kan worden die bereid is om het regelen van de uitvaart ter hand te nemen, moet de gemeente de lijkbezorging regelen. Dat is niet de gemeente waar de man woonde of is ingeschreven, ook niet de gemeente waar hij overlijdt, maar de gemeente waar het stoffelijk overschot is op het (latere) moment dat (na enig onderzoek wordt geconstateerd dat) niemand de lijkbezorging ter hand wil nemen.

Als de man in Voorburg overlijdt en zijn stoffelijk overschot daar blijft tot het moment dat geconstateerd wordt dat er niemand is die iets wil regelen, moet men de gemeente Leidschendam-Voorburg inschakelen.
Als de man in Voorburg overlijdt en zijn stoffelijk overschot naar een mortuarium in Den Haag wordt gebracht terwijl men bijvoorbeeld in zijn woning op zoek gaat naar een adresboekje met mogelijke namen en adressen van familie of bekenden die men kan benaderen en die zoektocht niets oplevert, dan moet men de gemeente Den Haag inschakelen.

Overigens kan de gemeente de kosten verhalen op echtgenoot en kinderen, als die er zijn. En ook op andere erfgenamen, tenzij die erfgenamen afstand doen van de erfenis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE