Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhaal op verzekering ex artikel 22 Wet op de lijkbezorging


16 februari 2012

Vraag nummer: 27497

Wij hebben als gemeente in het kader van de WLB de uitvaart verzorgt. Nu had deze persoon een uitvaartpolis met als productnaam overlijdensverzekering waarbij betrokkene als verzekeringsnemer staat en als verzekerde. Nu hebben wij de instantie aangeschreven dat wij op grond van artikel 22 WLB verhaal nalatenschap uitoefenen en hun verzocht de gelden uit die polis aan ons over te maken. Nu geeft die instantie aan dat deze polis niet tot de nalatenschap behoort omdat de aanspraak op uitkering pas ontstaat door en op het moment van het overlijden en deze reeds daardoor buiten het vermogen van de erflater valt en de uitkering niet toekomt aan de erflater, maar aan begunstigden en dus niet de overledene. Met andere woorden de uitkering valt geheel buiten de nalatenschap van de overledene en u als gemeente kunt aan artikel 22 Wlb geen aanspraak op ons als verzekeraar tot de uitkering ontlenen; de uitkering valt buiten de nalatenschap en komt bovendien toe aan de begunstigden. Gaarne ontvangen zij jurisprudentie waaruit de juistheid van onze stelling blijkt.
De vraag is nu wie heeft gelijk en op basis waarvan kan dat worden aangetoond en is hier jurispudentie over. Gaarne zie ik uw spoedige reactie tegemoet.

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder de betreffende polis en de voorwaarden (helemaal) te (kunnen) lezen, valt hier moeilijk iets over te zeggen.

Ik denk dat het inderdaad zo is dat de polis geen deel uitmaakt van de nalatenschap van de overledene. Maar de vraag is wie dan de begunstigden zijn. Als dat erfgenamen zijn, zijn die erfgenamen aanspreekbaar. Erfgenamen zijn altijd aanspreekbaar voor u op grond van artikel 22 Wlb, tenzij zij afstand doen van de erfenis. Maar dan zouden zij waarschijnlijk ook afstand moeten doen van de uitkering. Andres is sprake van ongerechtvaardige verrijking en zijn zij op die grond aanspreekbaar. Wel een uitkering om de uitvaart te bekostigen accepteren, maar niet bekostigen, dat rijmt niet.

Als in de polis op de een of andere manier staat dat de uitkering gebruikt moet worden voor uitvaart van de verzekeringnemer, lijkt mij dat op zichzelf al een handvat.
Daarvoor hoeft u niet met jurisprudentie aan te komen. De tekst van de wet (artikelen 21 en 22 Wlb) lijken mij voldoende helder, alsmede natuurlijk het feit dat u de uitvaart hebt geregeld.

Maar ja, zonder de polis te zien, is het allemaal gissen.

Wellicht kan mijn collega de heer Zwaansdijk, die de adviesrubriek voor vragen over verzekeringen beheert, u nog een tip geven. http://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert/advies-over-verzekeringen.

Uw gemeente heeft vast een goede afdeling Juridische Zaken, die de polis kan bekijken en de uitkering kan vorderen van hetzij de verzekeraar hetzij de begunstigden van de polis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals de vraag: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE