Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toezegging gemeente inzake afgifte as van vader intrekken?


18 juni 2012

Vraag nummer: 28498

Geachte heer van der Putten,

mijn vader is gecremeerd door de gemeente. In het gesprek bij de gemeente heb ik gevraagd om de as, en deze is mij toen toegezegd. De uitvaartondernemer heeft dit daarna vermeld op het aanvraagformulier crematie. Enige tijd later heb ik daarop de papieren ontvangen van het crematorium m.b.t. de asbestemming. Toen ik zover was om de as van mijn vader op het crematorium te horen dat de gemeente hiervoor een stokje had gestoken,en ik niet meer over de as mocht beschikken, omdat de partner van mijn vader ineens op de proppen is gekomen (een maand na het overlijden van mijn vader), en de rekening heeft terugbetaald aan de gemeente. De scheiding van mijn vader zou 6 weken na het overlijden worden uitgesproken. Eerst was de reden van de gemeente dat de partner eerste rechthebbende zou zijn. Het opdrachtformulier voor de crematie is door de uitvaartondernemer i.o.v. de gemeente ondertekend. De gemeente zegt nu dat zij hier geen opdracht toe gegeven hebben, om onder het feit uit te komen dat ze op papier mij de as toegezegd hebben. Op het aanvraagformulier staat nu bij opdrachtgever: de gemeente, en bij handtekening opdrachtgever: de handtekening van de uitvaartondernemer. Mijn vraag is nu: Wie is nu gerechtigd om de as op te halen. De gemeente die zegt dat zij opdrachtgever is, maar geen formulier heeft ondertekend? Ik, omdat ik op het aanvraagformulier sta i.v.m. de asafhandeling, en daarvoor ook de papieren van het crematorium heb ontvangen? Of de uitvaartondernemer, omdat het zijn handtekening is, die volgens de gemeente onrechtvaardig is, maar volgens de uitvaartondernemer i.o.v. de gemeente? Ik hoop dat u in deze een beetje duidelijkheid kunt scheppen, zodat ik eindelijk het onverwachte verlies van mijn vader kan gaan verwerken. Het hele proces duurt nu al meer dan 9 maanden.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De gemeente is in dit geval opdrachtgever van de crematie, omdat de uitvaartondernemer in haar opdracht handelde. Dat geen handtekening van of namens de gemeente op het opdrachtformulier staat is niet van belang. De uitvaartondernemer is gemachtigde.
Voor een gemeente is het erg lastig om zo'n formulier te ondertekenen, omdat formeel alleen de gemeentesecretaris en de burgemeester dat samen mogen doen. Of een ambtenaar met een speciaal mandaat om uitvaarten namens de gemeente te regelen, maar de kans dat zoiets bij een doorsnee gemeente formeel is vastgelegd, is klein.
Juridisch is de handtekening van de opdrachtgever op het formulier ook niet doorslaggevend, als het zijn van opdrachtgever niet te discussie staat en de uitvaartondernemer namens de gemeente optreedt.

De gemeente heeft aanvankelijk de as aan u toegezegd, maar komt daar nu op terug. Mag dat, is de vraag. Eerlijk gezegd heb ik daar geen duidelijk antwoord op. De gemeente was u niets verplicht of niets verschuldigd. Het toezeggen van de as was een gunst.
Mag men later besluiten om een gunst ongedaan te maken? In het algemeen wel. Is het netjes om een toezegging niet na te komen? Nee, dat is niet zo netjes van de gemeente. Maar is de oude toezegging nu afdwingbaar? Ik ben bang van niet.
Geeft het feit dat uw naam op het aanvraagformulier stond i.v.m. de asafhandeling, u nu nog rechten? Het geeft wel aan dat er aanvankelijk een toezegging was. Maar ik denk dat de gemeente die kan intrekken. Er was en is geen verplichting van de gemeente om as af te geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE