Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op vraag 10918 hoofdelijke aansprakelijkheid


22 juni 2008

Vraag nummer: 5518  (oude nummer: 10931)

Geachte mijnheer van der Putten,

Op 13 juni 2008 is een uitspraak verschenen van de Rechtbank Alkmaar (LJN: BD3885) waarin is bepaald dat een gemeente die in het kader van art. 22 Wlb verhaal zoekt op bijv. de kinderen van de overledene, die kinderen ieder apart moet aanspreken, overeenkomstig de hoofdregel van art 6:6 lid 1 BW (ieder voor een gelijk deel van de hoofdsom verbonden). De kinderen zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk. De gemeente kan dus niet een kind voor het volledige bedrag aanspreken.

Met vriendelijke groet,
Karin Been.

Antwoord:

Gaechte mevrouw,

Dank voor deze tip. Er was mij geen eerdere uitspraak over de relatie tussen art 22 Wlb en art, 6:6 lid 1 BW bekend.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE