Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven en transport Marokko


16 december 2005

Vraag nummer: 4177  (oude nummer: 7078)

Op 25 mei 2005 is een persoon van gemeentewege begraven. Nu wordt een verzoek ingediend om het stoffelijk overschot op te graven en over te brengen naar Marokko om aldaar te worden herbegraven. Wat zijn de (on)mogelijkheden? Welke aanvullende documenten moeten worden overgelegd voor het transport naar Marokko?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn bij mijn weten geen aanvullende documenten nodig, anders dan die die in het Besluit op de lijkbezorging staan voor transport naar een land dat geen partij is in het Verdrag van Straatsburg. Dat komt neer op een eenvoudig briefje van de burgemeester wie de overledene is en waar hij naar toe gaat. De burgemeester is in Nederland de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 11, vierde lid, Besluit op de lijkbezorging.

Als de betreffende persoon van gemeentewege begraven is en de rekening van de gemeente eventueel nog open staat, kan de gemeente medewerking weigeren totdat de factuur en andere kosten van de opgraven voldaan zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE