Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en daarna cremeren (na uitvaart door de gemeente)


26 maart 2008

Vraag nummer: 5317  (oude nummer: 10516)

De heer X is in januari 2008 overleden. Betrokkene heeft erfgenamen (broers), maar die wilde de begrafenis niet regelen. Dit moet dan door de gemeente gebeuren. Hij is in opdracht van de gemeente in een algemeen graf begraven.

In maart komt één van de broers met een begrafenispolis waarin is vermeld hoe de uitvaart van de heer X geregeld moet worden. Hieruit blijkt dat de moeder van de heer X in de polis op heeft laten nemen dat hij gecremeerd moet worden.

De broer heeft in overleg met de begrafenisondernemer besloten dat de wil van zijn moeder gehonoreerd moet worden. De begrafenisondernemer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend tot opgraven van de heer X om hem daarna alsnog te laten cremeren.

Kan dit verzoek gehonoreerd worden?
De polis voorziet in de kosten van opgraven en cremeren.
De officier van justitie moet toch toestemming geven voor verbranding?
Antoinette Wolfert

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit verzoek kan gehonoreerd worden. Uiteraard indien er zekerheid is dat de kosten van de begrafenis, het algemene graf en de opgraving (vooraf) voldaan worden. Want er is geen reden voor de gemeente om hier aan mee te werken als de erfgenamen deze kosten niet (alsnog) vergoeden.

Het is voorts echter de vraag of de heer X alleen of bovenop in het algemene graf ligt. Zo niet, moet de burgemeester zich afvragen of hij de grafrust van een andere overledene hiervoor wil storen. Kan wel, maar er moet dan een afweging plaatsvinden. Indien er geen andere (nabestaanden van een) overledene(n) bij betrokken zijn, is het allemaal wat simpeler.

De nabestaanden moeten inderdaad voor de crematie verlof van de Officier van Justitie vragen.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Begraven > Opgraven en herbegraven of cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE