Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onvermogenden


30 maart 2005

Vraag nummer: 3795  (oude nummer: 5793)

Als ambtenaar welke met begraafplaatsen te maken heeft heb ik de volgende vraag.
ongeveer 20 maal per jaar is er sprake in onze gemeente van overlijden waarbij de overledene niet is verzekerd en de familie te kennen geeft niet voor de begraafkosten op te draaien.
De gemeente moet dan de BEGRAAFkosten betalen.
Ia gemeente verplicht om te begraven, of mag er ook gecremeerd worden.
Immers, het is mogelijk dat bij een onbekende overledene na verloop van tijd toch nog iemand komt opdagen die een graf wil met alles erop en eraan.Als er dan gecremeerd is kan dat moeilijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Ten eerste zou ik adviseren om zo terughoudend mogelijk te zijn als gemeente in het regelen en betalen van de begrafenis. Sommige andere gemeenten hebben het beleid om eerst maar eens een weekje niets te doen, als er directe nabestaanden staan. Gewoon niets doen. Het doet wonderen.... Het zou uw gemeente 10 of 15 van die 20 gevallen kunnen schelen.

Er is geen verplichting om een overledene per se te begraven, maar voor een gemeente is cremeren vaak duurder omdat men wel een eigen begraafplaats heeft (en een 'gratis' graf) en geen eigen crematorium.
Op het moment dat er nabestaanden (bekend) zijn, maar dat die - na daartoe gemaand te zijn - bewust geen actie ondernemen, is mijns inziens de gemeente vrij om de meest goedkope manier van lijkbezorging te kiezen. En om bij crematie ook de asbestemming te bepalen; verstrooiing bij het crematorium ligt dan voor de hand. Willen nabestaanden de asbus, dan gelieven zij eerst de openstaande rekening van de crematie te betalen.

Zijn er geen nabestaanden bekend of vindbaar, dan ligt het meer voor de hand om de overledene te begraven. Het komt soms toch wel voor dat nabestaanden pas later opduiken. Zo heb ik zelf anderhalf jaar geleden van doen gehad met een zaak, waarbij na ongeveer een maand een natuurlijke zoon van de overledene gevonden werd. Die was heel blij met het graf. Doordat de zoon vaak verhuisd was en de afdelingen Burgerzaken van enkele gemeenten soms schrikbarend sloom werken (ook voor vragen van collega-gemeenten dus), werd deze pas na een maand door de betreffende gemeente getraceerd.

Begraven heeft de voorkeur vanwege het 'bewaren' van een herdenkingsplek en omdat een herbegraving elders of crematie nog mogelijk blijven. De gemeente onderneemt niet altijd actie vanwege geldgebrek of desinteresse van nabestaanden, maar ook omdat er simpelweg geen nabestaanden zijn. In ons land met kleine gezinnen, veel gescheiden mensen e.d., zal dat de komende jaren vaker voorkomen. Overledenen kunnen dan best een flink banksaldo hebben. In dat soort gevallen ligt het voor de hand om 'veiligheidshalve' een graf te nemen, tenzij een codicil of testament bekend is met de wens tot crematie. Mijn persoonlijke ervaring met de gevonden zoon en zijn reactie hebben mij er in ieder geval van overtuigd dat het zinvol is altijd zoveel mogelijk opties open te houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE