Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart gescheiden echtgenoot 2


9 april 2008

Vraag nummer: 5343  (oude nummer: 10601)

Bedankt voor de razend snelle beantwoording van mijn vraag (10600). Hierbij echter nog een vervolgvraag: in een advies genoemd onder nummer 256 zegt u het volgende: 'Deze laatste groep mensen die uiteindelijk aanspreekbaar zijn voor de kosten van lijkbezorging van een (ex)familielid, staat in de wet genoemd (artikel 392 e.v. Boek 1, Burgerlijk Wetboek). Het zijn de ouders, kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders, maar zij komen pas aan bod nadat de echtgenoot of vroegere echtgenoot (of geregistreerd partner) aan zijn of haar jas is getrokken.' Hier staat dus dat eerst de (ex)-echtgenoot aan de jas wordt getrokken. Dit geldt dus alleen indien deze een allimentatieplicht had?

Wederom bij voorbaat dank voor beantwoording.

Groet, Louk Smeets, gemeente Roermond

Antwoord:

Geachte heer,

Vraag 256 dateert van 2001 en ik concludeer dat de wetgeving op het punt van de ex-echtgenoten inmiddels veranderd is. Wanneer en hoe precies kan ik niet nagaan, ik heb geen documentatie over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

Ik heb inmiddels onder vraag 256 een kanttekening hierover geplaatst.
In 2002 heb ik nog wel eens een opschoning van oude vragen gemaakt, maar u ziet dat er inmiddels vele duizenden vragen zijn geweest en het zou waarschijnlijk weken werk kosten om die allemaal na te lopen.

Natuurlijk is en blijft altijd nog een (niet gescheiden) echtgenoot of geregistreerd partner aanspreekbaar. Maar gescheiden mensen zonder onderhoudsverplichting zijn tegenwoordig niet meer aansprakelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE